Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 465/BYT-KHTC triển khai Bộ Tiêu chí quốc gia về xã giai đoạn 2011 - 2020 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 465/BYT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 07/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 465/BYT-KHTC
V/v Triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về xã giai đoạn 2011 - 2020.

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Ngày 22/9/2011, Bộ Y tế đã có Quyết định số 3447/QĐ-BYT ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020, kèm theo bảng chấm điểm chi tiết và hướng dẫn thực hiện. Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương đánh giá kết quả thực hiện Chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001 - 2010, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã cho giai đoạn đến năm 2015 và đến năm 2020. Đề nghị UBND đưa chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch xây dựng Nông thôn mới của địa phương.

Để thống nhất trong cả nước về việc công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế, Bộ Y tế gửi kèm theo đây mẫu “Giấy chứng nhận” để UBND tỉnh, thành phố tham khảo, quyết định việc sử dụng mẫu cho thích hợp với thực tế tại địa phương với một số nguyên tắc chung như sau:

- Về tiêu đề: Giấy chứng nhận đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020.

- Về hình thức và kích thước: Sử dụng theo mẫu của “Bằng khen”.

Đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW quan tâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Sở Y tế các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 465/BYT-KHTC triển khai Bộ Tiêu chí quốc gia về xã giai đoạn 2011 - 2020 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.382

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183