Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 455/TY-TS về việc báo cáo tình hình dịch bệnh thủy sản do Cục Thú y ban hành

Số hiệu: 455/TY-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Thú y Người ký: Bùi Quang Anh
Ngày ban hành: 26/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 455/TY-TS
V/v Báo cáo tình hình dịch bệnh thủy sản

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố
- Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố
- Các Cơ quan Thú y vùng

 

Thực hiện công văn số 1002/TY-TYTS ngày 27/6/2008 v/v báo cáo tình hình bệnh, dịch thủy sản và công văn số 1535/TY-TS ngày 22/9/2008 của Cục Thú y, một số Chi cục Thú y, Chi cục quản lý Thủy sản, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh/thành phố đã nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tuần về tình hình dịch bệnh thủy sản để Cục tổng hợp báo cáo Bộ.

Tuy nhiên, do việc triển khai báo cáo của các địa phương không đầy đủ, nhiều địa phương không thực hiện việc báo cáo nên gây khó khăn cho việc nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh thủy sản phục vụ cho việc phòng chống dịch bệnh cũng như đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo Bộ giao cho. Vì vậy, Cục Thú y có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố:

Tiếp tục chỉ đạo và thông báo về Cục kết quả triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công điện số 28/CĐ-BNN-TY ngày 23/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v tăng cường các biện pháp phòng bệnh tôm, trong đó yêu cầu Sở NN&PTNT các tỉnh điều động cán bộ làm công tác thú y thủy sản sang Chi cục Thú y để triển khai nhiệm vụ thú y thủy sản và công văn số 1002/TY-TYTS ngày 27/6/2008 của Cục Thú y v/v báo cáo tình hình bệnh, dịch thủy sản.

2. Yêu cầu Chi cục Thú y các tỉnh:

a. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo hướng dẫn tại công văn số 1002/TY-TYTS nêu trên và gửi về theo địa chỉ tyts.cucthuy@gmail.com hoặc số fax 04.36290286 và địa chỉ email của Cơ quan Thú y vùng phụ trách đơn vị (không cần gửi bản giấy nhưng phải đảm bảo các báo cáo gửi về địa chỉ trên là chính xác, đã được lãnh đạo đơn vị phê duyệt) trước 10h sáng thứ 6 hàng tuần.

b. Báo cáo về Cục trước ngày 15/4/2009 kế hoạch dự kiến triển khai công tác quản lý thú y thủy sản năm 2009 (bao gồm cả bố trí nhân sự).

3. Yêu cầu các Cơ quan Thú y các vùng:

a. Thông báo tới các Chi cục Thú y địa phương thuộc địa bàn quản lý địa chỉ email của bộ phận quản lý công tác thú y thủy sản để kiểm tra, tổng hợp các thông tin dịch bệnh thủy sản ở các địa phương và báo cáo kết quả tổng hợp trong tháng về Cục trước ngày 25 hàng tháng.

b. Báo cáo kế hoạch dự kiến triển khai công tác quản lý thú y thủy sản năm 2009 về Cục trước ngày 15/4/2009 (bao gồm cả bố trí nhân sự).

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu VT, TS.

CỤC TRƯỞNG
Bùi Quang Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 455/TY-TS về việc báo cáo tình hình dịch bệnh thủy sản do Cục Thú y ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.110
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150