Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4467/BCT-KHCN năm 2014 tiếp tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 4467/BCT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 23/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4467/BCT-KHCN
V/v tiếp tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong kinh doanh

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Thực hiện sự phân công quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Luật an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Đến nay, sau 02 năm thực hiện, Bộ Công Thương đang tiến hành rà soát quá trình triển khai và xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2012/TT-BCT .

Để thực hiện chức năng “hướng dẫn việc quản lý về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 Bộ trở lên (bao gồm cả chợ và siêu thị), trừ chợ đầu mối, đấu giá nông sản” được quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc “hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm”, Bộ Công Thương sẽ bổ sung vào nội dung của Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2012/TT-BCT .

Trong thời gian Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2012/TT-BCT chưa ban hành và có hiệu lực, đề nghị Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 2 Bộ tiếp tục thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thuộc nhóm ngành hàng do 2 Bộ chịu trách nhiệm quản lý đến khi Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2012/TT-BCT được ban hành và có hiệu lực./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TTTN;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đỗ Thắng Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4467/BCT-KHCN năm 2014 tiếp tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.499
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237