Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4391/BYT-DP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 29/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4391/BYT-DP
V/v hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2021

 

Kính gửi:

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
- Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố

Để phòng chống dịch COVID-19 từ năm 2020, Bộ Y tế đã ban hành các Kế hoạch, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo đầy đủ về công tác xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2, bao gồm các tình huống dịch, đối tượng ưu tiên xét nghiệm theo nhóm nguy cơ, phương pháp xét nghiệm (xét nghiệm mẫu đơn, mẫu gộp) và sử dụng nhiều kỹ thuật xét nghiệm khác nhau (xét nghiệm vật chất di truyền, xét nghiệm kháng nguyên, xét nghiệm kháng th), thường xuyên cập nhật các hướng dẫn này, đồng thời đã có nhiều văn bản chỉ đạo phù hợp với từng giai đoạn dịch. Bộ Y tế cũng đã cấp giấy phép đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu cho các sinh phẩm sản xuất trong nước, nước ngoài đ sử dụng trong các kỹ thuật xét nghiệm nêu trên.

Đ triển khai công tác xét nghiệm hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch, đảm bảo phòng chống dịch kịp thời, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19) đề nghị:

1. Sở Y tế căn cứ tình hình dịch bệnh và nguồn lực hiện có tại địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, thành phố về việc triển khai các phương pháp, kỹ thuật xét nghiệm SARS-CoV-2 theo các hướng dẫn của Bộ Y tế và phù hợp với tình hình dịch tại địa phương.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chun bị nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ, căn cứ tình hình dịch tại địa phương để chủ động thực hiện các hoạt động giám sát, xét nghiệm kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và phòng chống dịch phù hợp tình hình thực tế trên địa bàn.

Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19) xin thông báo và đề nghị Ủy ban nhân dân và Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (đ
báo cáo);
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Viện VSDT, Viện Pasteur;
- TTKSBT tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

 

PHỤ LỤC

(Gửi kèm Công văn số: 4391/BYT-DP của Bộ Y tế ngày 29/05/2021)

A. HƯỚNG DẪN, QUY ĐỊNH

1. Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/9/2020 ban hành Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19 (cập nhật, thay thế Quyết định số 2245/QĐ-BYT ngày 22/4/2020).

2. Quyết định số 1817/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 ban hành Hướng dẫn tạm thời về việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (cập nhật, thay thế Quyết định số 3486/QĐ-BYT , Công văn số 4246/BYT-DP ngày 08/8/2020 và Công văn số 871/BYT-DP ngày 05/2/2021)

3. Quyết định 2022/QĐ-BYT ngày 28/4/2021 ban hành Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

B. CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO

1. Công văn số 3805/BYT-DP ngày 07/5/2021 của Bộ Y tế gửi Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc củng cố năng lực, đảm bảo chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2.

2. Công văn số 3842/BYT-DP ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2.

3. Công văn số 3848/BYT-DP ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai xét nghiệm SAR-CoV-2 trong tình hình mới.

4. Công văn số 3979/BYT-DP ngày 14/5/2021 của Bộ Y tế gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường đảm bảo chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2.

5. Công văn số 3994/BYT-DP ngày 16/5/2021 của Bộ Y tế gửi Bộ Quốc phòng về việc hỗ trợ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tỉnh Bắc Giang.

6. Công văn số 4299/ BYT-DP ngày 26/5/2021 của Bộ Y tế gửi Sở Y tế Bắc Ninh, Bắc Giang về việc tăng cường xét nghiệm SARS-CoV-2

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4391/BYT-DP ngày 29/05/2021 hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.859

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214