Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4243/BYT-ĐTr của Bộ Y tế về việc danh sách đợt 5 các bệnh viện được khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Số hiệu: 4243/BYT-ĐTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 07/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4243/BYT-ĐTR
V/v: Danh sách đợt 5 các bệnh viện dược khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội  

Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2004 của Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Bộ Y tế gửi tới Bộ Lao động Thiết bị và Xã hội danh sách đợt 5 các bệnh viện dược khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như sau:

I. Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đã được Sở Y tế công nhận bệnh viện dược khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài):

Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội.

Bệnh viện Bắc Thăng Long, Hà Nội.

Bệnh viện Đức Giang, Hà Nội.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng.

II. Bệnh viện ngoài công lập

Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh./.

 Nơi nhận:

- Như trên
- Bộ trưởng Trần Tghị Trung Chiến (để báo cáo);
- Cục Quản lý lao động nước ngoài – Bộ LĐTBXH (để biết);
- Các BV có tên trong danh sách;
- Lưu VT , ĐTr ).

KT. CỤC TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 


Nguyễn Thị Xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4243/BYT-ĐTr của Bộ Y tế về việc danh sách đợt 5 các bệnh viện được khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.746

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60