Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4147/UBND-VX triển khai Chương trình điều trị Methadone do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 4147/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 01/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4147/UBND-VX
V/v Triển khai Chương trình điều trị Methadone

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Y tế.

UBND Thành phố nhận được Công văn số 2951/BYT-AIDS ngày 17/5/2012 của Bộ Y tế về việc triển khai Chương trình điều trị Methadone tại thành phố Hà Nội (xin gửi bản chụp kèm theo). UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Y tế hướng dẫn cơ sở điều trị Methadone quận Đống Đa triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; chủ trì, phối hợp các sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 2951/BYT-AIDS ngày 17/5/2012, định kỳ báo cáo UBND Thành phố và Bộ Y tế theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo);
- Các sở, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng VX, TH;
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4147/UBND-VX triển khai Chương trình điều trị Methadone do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


906
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.36.60