Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3937/BNN-TY năm 2013 báo cáo xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hòa Bình phòng chống dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu: 3937/BNN-TY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 05/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3937/BNN-TY
V/v báo cáo xuất cấp hóa chất sát trùng DTQG hỗ trợ tỉnh Hòa Bình phòng chống dịch bệnh

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, từ đầu tháng 10/2013, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại xã Nhuận Trạch thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ngày 10/10/213, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 2381/QĐ-UBND về việc công bố dịch cúm gia cầm tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trước tình hình đó, cơ quan thú y trung ương và địa phương đã trực tiếp chỉ đạo triển khai các biện pháp bao vây, khống chế ổ dịch; tỉnh Hòa Bình đã kịp thời xuất cấp vắc xin và hóa chất sát trùng để tiêm phòng bao vây ổ dịch và tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, tuy nhiên nguồn dự phòng vắc xin và hóa chất của tỉnh có hạn nên công tác phòng chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn.

Ngày 24/10/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có công văn số 1259/UBND-NNTN về việc đề nghị hỗ trợ vắc xin cúm gia cầm và thuốc khử trùng từ nguồn dự trữ quốc gia để phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012 và Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia. Để hỗ trợ tỉnh Hòa Bình kịp thời phòng chống dịch bệnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 2568/QĐ-BNN-TY ngày 31/10/2013 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hòa Bình phòng chống dịch bệnh; cụ thể: xuất không thu tiền 7.000 (Bảy nghìn) lít hóa chất sát trùng Han-Iodine, tương đương 882.000.000 đ (Tám trăm tám mươi hai triệu đồng). Hiện nay việc xuất cấp và sử dụng hóa chất đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn, phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình thực hiện theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Vụ Kế hoạch;
- Lưu: VT, TY

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3937/BNN-TY năm 2013 báo cáo xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hòa Bình phòng chống dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.745
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106