Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3888/BNN-TY năm 2013 đề nghị xuất cấp hóa chất Chlorine từ quỹ dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3888/BNN-TY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 31/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3888/BNN-TY
V/v đề nghị xuất cấp hóa chất Chlorine từ quỹ DTQG hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch bệnh

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Cà Mau có khoảng 873 ha tôm nuôi công nghiệp và trên 9.565 ha tôm nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến bị thiệt hại do dịch bệnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp hóa chất hỗ trợ các địa phương xử lý dịch bệnh và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên do nguồn ngân sách địa phương hạn hẹp nên công tác phòng chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn.

Ngày 10/10/2013, UBND tỉnh Cà Mau có công văn số 5181/UBND-NN về việc tiếp tục hỗ trợ hóa chất để phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi; cụ thể là: 85 tấn hóa chất Chlorine.

Căn cứ tình hình thực tế và để hỗ trợ tỉnh Cà Mau khắc phục thiệt hại, tiêu độc khử trùng môi trường phục hồi sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất không thu tiền 30 tấn hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia cho tỉnh Cà Mau.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và ĐT;
- UBND tỉnh Cà Mau;
- Vụ Kế hoạch (Bộ NN & PTNT);
- Lưu: VT, TY

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3888/BNN-TY năm 2013 đề nghị xuất cấp hóa chất Chlorine từ quỹ dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.168
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41