Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3832/BNN-TY hướng dẫn triển khai Quyết định 1442/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3832/BNN-TY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Năm
Ngày ban hành: 08/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3832/BNN-TY
V/v: hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1442/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 795/SNN-NN ngày 30/5/2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1442/QĐ-TTg, ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Theo Quyết định số 719/QĐ-TTg, ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm: Trong công tác phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc, tai xanh ở lợn và cúm gia cầm, Chủ tịch UBND tỉnh được quyết định mức hỗ trợ trực tiếp cho người chăn nuôi có gia súc, gia cầm tiêu hủy; mức bồi dưỡng cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch; mức hỗ trợ công tiêm phòng. Như vậy, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và mức hỗ trợ Quy định tại Quyết định 1442/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể quy định cụ thể, chi tiết mức hỗ trợ cho từng đối tượng gia súc, gia cầm (như đề nghị của Quý Sở) nhằm đảm bảo sự phù hợp, công bằng cho người chăn nuôi; quy định các định mức tính ngày công cho người trực tiếp tham gia công tác tiêm phòng, sát trùng phòng chống các dịch bệnh nêu trên cho gia súc, gia cầm.

2. Về đề nghị bổ sung thêm một số đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ tại Quyết định số 719/QĐ-TTg, ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ: Do tính chất đặc thù trong chăn nuôi của từng địa phương nên trước khi quy định mức hỗ trợ cho các đối tượng này, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tỉnh xin ý kiến Bộ Tài chính trước khi thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TY.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
Q. CỤC TRƯỞNG CỤC THÚ Y
Hoàng Văn Năm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3832/BNN-TY hướng dẫn triển khai Quyết định 1442/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.123

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61