Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3823/BYT-DP năm 2021 triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 3823/BYT-DP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 07/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3823/BYT-DP
V/v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương Đảng;
- Các đơn vị trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các cơ quan thuộc Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức Chính trị - Xã hội Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tng công ty nhà nước;
- Các Tổ chức quốc tế tại Hà Nội;
- Các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội;
- Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện E, Bệnh viện Nhi Trung ương;
- Trường Đại học Y Hà Nội.
(sau đây gọi tắt là các đ
ơn vị)

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; ngày 21/4/2021 Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 3141/BYT-DP và Công văn số 3142/BYT-DP về việc lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra ở thành phố Hà Nội; Bộ Y tế đề nghị:

1. Các đơn vị thực hiện rà soát, tng hợp đối tượng thuộc diện ưu tiên tiêm chủng theo Điều 2, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, gửi danh sách và phối hợp với các đơn vị được Bộ Y tế phân công tại Mục 2, Công văn này đ được t chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo từng đợt phân b vắc xin của Bộ Y tế.

2. Các Bệnh viện, Trường Đại học Y Hà Nội t chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo phân công như sau:

- Trường Đại học Y Hà Nội: t chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin cho các cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương Đảng; y ban Kim tra Trung ương; Văn phòng Chủ tịch nước; các cơ quan thuộc Quốc hội.

- Bệnh viện Bạch Mai: tổ chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ Văn phòng Chính phủ); các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương;

- Bệnh viện Nhi Trung ương: t chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin cho các Tập đoàn, Tng công ty nhà nước và các T chức Chính trị - Xã hội Trung ương.

- Bệnh viện Phổi Trung ương: tổ chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin cho Văn phòng Chính phủ; các Tổ chức quốc tế tại Hà Nội, các đoàn ngoại giao của nước ngoài tại Hà Nội do Bộ Ngoại giao đề xuất.

- Bệnh viện E: t chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin cho các đơn vị trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng, y ban Trung ương mặt trận t quốc Việt Nam và một số cơ quan khác theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

3. Cục Y tế dự phòng chủ trì phối hp với Dự án TCMR Quốc gia, Viện Vệ sinh dịch t Trung ương căn cứ Quyết định 1906/QĐ-BYT ngày 19/4/2021 của Bộ Y tế, trình Bộ Y tế quyết định phân b số vắc xin tại quyết định trên cho các đơn vị tại Mục 2, Công văn này trước ngày 08/5/2021.

4. Công văn này thay thế Công văn số 3141/BYT-DP và Công văn số 3142/BYT-DP về việc lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các Bệnh viện, Trường Đại học Y Hà Nội tng hp nhu cầu, báo cáo Bộ Y tế đ được phân b vắc xin theo từng đợt; xây dựng kế hoạch t chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ của Bộ Y tế đảm bảo an toàn, đúng qui định. Riêng đợt phân bổ này phải t chức tiêm hoàn thành trước ngày 15/5/2021.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- UBND TP. Hà Nội;
- Sở Y tế Hà Nội;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3823/BYT-DP ngày 07/05/2021 triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.694

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.253.192