Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3816/BHXH-DVT năm 2016 hướng dẫn thanh toán vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3816/BHXH-DVT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 04/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3816/BHXH-DVT
V/v hướng dẫn thanh toán vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc
phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

 

Ngày 29/7/2016, Bộ Y tế đã có Công văn số 5853/BYT-BH hướng dẫn thanh toán vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan (gửi kèm theo). Để thống nhất thực hiện, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh thực hiện như sau:

1. Vật tư y tế “Vật liệu nút mạch”, số thứ tự 193, mã N07.01.430, Danh mục vật tư y tế kèm theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT ngày 18/9/2013 của Bộ Y tế bao gồm các loại vật liệu nút mạch, kể cả vật liệu nút mạch DC Beat điều trị ung thư gan và các loại vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan khác thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Cơ quan BHXH thanh toán chi phí vật tư y tế cho người bệnh theo quy định hiện hành về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo số lượng thực tế chỉ định, sử dụng và giá mua vào của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Việc ghi thông tin trong đấu thầu đối với các loại vật liệu nút mạch: BHXH các tỉnh đề nghị hội đồng đấu thầu của các cơ sở KCB không ghi tên thương mại của vật liệu nút mạch trong hồ sơ mời thầu để tránh chỉ định thầu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo;
- Các đơn vị: TCKT, CSYT, TTKT, KTNB;
- Lưu: VT, DVT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3816/BHXH-DVT năm 2016 hướng dẫn thanh toán vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


460

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246