Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3793/VPCP-KGVX 2021 chủ trương xây dựng Bệnh viện dã chiến chống dịch COVID 19

Số hiệu: 3793/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 08/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3793/VPCP-KGVX
V/v chủ trương xây dựng Bệnh viện dã chiến

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Xét đề nghị của UBND tỉnh Đồng Tháp tại Tờ trình số 131/UBND-THVX ngày 28 tháng 05 năm 2021 về việc xin chủ trương xây dựng bệnh viện dã chiến; Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2021 về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định thiết lập Bệnh viện dã chiến số 2 phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Y tế xem xét quyết định theo thẩm quyền và các quy định về thành lập bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Phạm Minh Chính (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý, Thư ký TTg;
Trợ lý, Thư ký các Phó Thủ tướng, Các Vụ: QHĐP, NC, CN, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXLT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3793/VPCP-KGVX ngày 08/06/2021 về chủ trương xây dựng Bệnh viện dã chiến do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.521

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!