Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3742/BNN-KH về giao dự toán phí xuất kho hóa chất Sát trùng, vắc xin dự trữ quốc gia năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3742/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 12/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 3742/BNN-KH
V/v Giao dự toán phí xuất kho hóa chất Sát trùng, vắc xin dự trữ quốc gia năm 2010.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg, ngày 18/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010 và Quyết định số 2879/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010 và căn cứ tình hình xuất hóa chất sát trùng, vắc xin dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các tỉnh vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao dự toán phí xuất kho hóa chất sát trùng, vắc xin năm 2010 cho Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y trung ương là 106.697.831 đồng.

Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y trung ương thực hiện việc dự trữ quốc gia theo đúng quy định của Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, Thông tư số 143/2007/TT-BTC ngày 3/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý Dự trữ quốc gia và các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời, Công ty có trách nhiệm tổ chức bảo quản, thường xuyên đảm bảo số lượng, chất lượng hóa chất sát trùng, vắc xin trong kho, xuất ra kịp thời khi có lệnh của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho địa phương nhận hàng nhanh để khắc phục thiên tai, phòng trừ dịch bệnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- T.Cục DTNN (Bộ T/C);
- Vụ Ngân sách (Bộ T/C);
- Vụ Tài chính;
- Lưu VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3742/BNN-KH về giao dự toán phí xuất kho hóa chất Sát trùng, vắc xin dự trữ quốc gia năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.374
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215