Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3610/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 02/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3610/VPCP-KGVX
V/v tổ chức lại Bệnh viện Bưu điện II và Bệnh viện Điều dưỡng – PHCN Bưu điện II thành Bệnh viện đa khoa Bưu điện

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Xét đề nghị của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tại văn bản số 76/CV-TCCB-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2009 trình Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép VNPT tổ chức lại Bệnh viện Bưu điện II và Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Bưu điện II thành Bệnh viện đa khoa Bưu điện. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc tổ chức lại Bệnh viện Bưu điện II và Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng II thành Bệnh viện đa khoa Bưu điện thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cán bộ, công nhân viên của VNPT, đồng thời tham gia tích cực và hiệu quả công tác y tế cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành, lưu ý các ý kiến của Bộ Y tế nêu tại công văn số 3002/BYT-KCB ngày 18 tháng 5 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Y tế, Thông tin & Truyền thông, Nội vụ;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3610/VPCP-KGVX ngày 02/06/2009 về việc tổ chức lại Bệnh viện Bưu điện II và Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Bưu điện II thành Bệnh viện đa khoa Bưu điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.211

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143