Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3559/QLD-GT về việc điều chỉnh giá vắcxin do Cục Quản lý dược ban hành

Số hiệu: 3559/QLD-GT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Việt Hùng
Ngày ban hành: 10/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3559/QLD-GT
V/v điều chỉnh giá vắcxin.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2009

KHẨN

 

Kính gửi: Công ty Vắcxin và sinh phẩm số 1

Ngày 7/4/2009, Cục Quản lý Dược nhận được Công văn số 53/CV- VABIOTECH của Công ty báo cáo về việc điều chỉnh giá 9 mặt hàng vắcxin do Công ty sản xuất và nhập khẩu theo yêu cầu tại Công văn số 3309/QLD- GT ngày 2/4/2009 của Cục Quản lý Dược;

Căn cứ hướng dẫn tại tiết d điểm 3.2 khoản 3 mục II Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT- BYT- BTC- BCT ngày 31/8/2007 về việc hướng dẫn quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người, Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Công ty đã tự ý điều chỉnh giá 9 mặt hàng Vắcxin (05 mặt hàng do Công ty sản xuất bao gồm: r- HBvax 1ml/lọ; Hvax 1ml/lọ; Jevax 1ml/lọ; Jevax 5ml/lọ; ORCVAC 7,5ml/lọ và 04 mặt hàng do Công ty nhập khẩu bao gồm: Varicella 0,5ml/lọ, Vắcxin Rubella 0,5ml/lọ; VA- Mengoc BC 0,5ml/lọ; Vắcxin Quimi- Hib 0,5ml/lọ) mà chưa tiến hành kê khai lại giá với Cục Quản lý Dược, Sở Y tế Hà Nội là vi phạm Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT- BYT- BTC- BCT.

2. Yêu cầu Công ty:

- Điều chỉnh giá 9 mặt hàng vắcxin trên trở về giá cũ trước thời điểm vi phạm và tiến hành kê khai lại giá tại Cục Quản lý Dược (đối với 04 mặt hàng vắcxin do Công ty nhập khẩu) và tại Sở Y tế Hà Nội (đối với 05 mặt hàng vắcxin do Công ty sản xuất) theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT- BYT- BTC- BCT ngày 31/8/2007 .

- Đảm bảo cung ứng đủ 09 mặt hàng vắcxin trên theo giá cũ phục vụ cho nhu cầu phòng và chống dịch bệnh của nhân dân.

3. Trong trường hợp không thực hiện theo yêu cầu trên, Cục Quản lý Dược sẽ tạm dừng cấp số đăng ký lưu hành thuốc thành phẩm và Giấy phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Công ty.

Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế thông báo và yêu cầu Công ty nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TS. Trương Quốc Cường- Cục trưởng (để b/c);
- SYT Tp. Hà Nội (để p/h);
- Lưu: VT, GT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3559/QLD-GT về việc điều chỉnh giá vắcxin do Cục Quản lý dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


984
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237