Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 35/KCB-QLCL năm 2017 về tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Số hiệu: 35/KCB-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh Người ký: Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 11/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 35/KCB-QLCL
V/v Tăng cường công tác KCB trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, để bảo đảm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành thực hiện tốt những công việc sau đây:

1. Có kế hoạch đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh phục vụ người bệnh và an ninh trật tự trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Trực theo 4 cấp: trực lãnh đạo, xử lý thông tin Đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết tại các khoa, phòng. Xây dựng kế hoạch về phòng chống cháy nổ, thảm họa, tai nạn hàng loạt; phòng chống rét cho người bệnh; hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần thiết.

2. Chủ động đối phó với dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn cấp cứu hàng loạt thể xảy ra: Có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp cứu điều trị, cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch.

3. Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh: Dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu n định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác

4. Tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết, đặc biệt chú ý người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách. Đặc biệt chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cn, hòa nhã. Thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật.

5. Nghiêm túc thực hiện công tác thông tin báo cáo tình hình cấp cứu, tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, ngộ độc trong dịp Tết theo hệ thống báo cáo trực tuyến của Cục Quản lý khám chữa bệnh:

a) Các bệnh viện có nhiệm vụ: Phân công cán bộ bệnh viện thường trực lãnh đạo, chuyên môn, báo cáo số liệu hàng ngày. Danh sách cán bộ thường trực báo cáo số liệu kèm theo số điện thoại di động, email đề nghị cập nhật trực tiếp trên phần mềm báo cáo trực tuyến.

- Báo cáo hàng ngày tình hình khám chữa bệnh cấp cứu, tai nạn, ngộ độc ... về cơ quan quản lý cấp trên theo mẫu tại cổng báo cáo trực tuyến khám chữa bệnh. Chú ý các số liệu: Khám cấp cứu tai nạn do pháo nổ, thuốc nổ, ngộ độc thực phẩm; Tử vong do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, đánh nhau phải báo cáo danh sách người bệnh chi tiết.

- Thời gian bệnh viện báo cáo về cơ quan quản lý hàng ngày trước 9 giờ sáng qua phần mềm trực tuyến (bắt đầu từ ngày 26/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017 (từ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Sáng ngày 30 Tết bắt đầu báo cáo số liệu của ngày 29 Tết, sáng Mùng 6 Tết báo cáo số liệu ngày Mùng 5 Tết và rà soát, đối chiếu và bổ sung đầy đủ số liệu cả kỳ nghỉ Tết). Số liệu được tính theo ca trực từ 7 giờ sáng hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Các diễn biến đặc biệt khác yêu cu báo cáo ngay thông qua đường dây nóng cho cơ quan quản lý.

- Báo cáo trực tuyến theo phần mềm Kiểm tra bệnh viện, tại địa chỉ: qlbv.vn/baocaotet, hoặc đường link từ trang chủ website của Cục Quản lý khám chữa bệnh kcb.vn. Liên hệ Phòng Kế hoạch tng hợp hoặc Quản lý chất lượng của bệnh viện đlấy lại tài khoản. Đơn vị chưa có tài khoản đề nghị gửi đăng ký theo địa chỉ email hỗ trợ: qlbv.vn@gmail.com. số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật đăng tải trên phần mềm.

b) Sở Y tế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Cơ quan quản lý Y tế các Bộ, ngành có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, đôn đốc các bệnh viện trực thuộc báo cáo số liệu chính xác, đy đủ, kịp thời về tình hình khám, cấp cứu, tai nạn ngộ độc, dịch bệnh tại các bệnh viện trên phần mềm báo cáo trực tuyến.

- Đăng nhập phần mềm báo cáo trực tuyến sử dụng Tài khoản Kiểm tra bệnh viện (liên hệ Phòng Nghiệp Vụ Y - Sở Y tế). Đơn vị chưa có tài khoản đề nghị gửi đăng ký theo địa chỉ email: qlbv.vn@gmail.com.

c) Thời gian Sở Y tế; Y tế các Bộ, ngành báo cáo trực tuyến về Bộ Y tế trước 12 giờ hàng ngày: từ ngày 26/01/2017 hết ngày 01/02/2017. Nếu có din biến đặc biệt sau thời điểm báo cáo hàng ngày yêu cầu Sở Y tế báo cáo khn riêng. Ngoài báo cáo hàng ngày qua trực tuyến và email, báo cáo 3 ngày Tết vào sáng mùng 2 và báo cáo Tổng kết kỳ nghỉ Tết vào sáng mùng 6 yêu cầu gửi theo đường công văn điện tử.

Báo cáo hàng ngày kèm Phụ lục Tổng hợp số liệu từ các bệnh viện đã được thiết kế sẵn trên phần mềm báo cáo trực tuyến về Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế qua địa chỉ email: qlbv.vn@gmail.com.

d) Danh sách cán bộ thường trực báo cáo hàng ngày (Sở Y tế, Họ và Tên, Số điện thoại di động, Email) đề nghị đăng trên trang web của Sở Y tế, và gửi Cục Quản lý khám chữa bệnh trước theo địa chỉ email: qlbv.vn@gmail.com

6. Bộ Y tế sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị và thực hiện thường trực của một số bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ và bệnh viện ở các địa phương trước và trong dịp Tết.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên, gửi về Bộ Y tế đúng thời gian để kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Văn phòng CP; UB ATGT QG; UB các vấn đề XH Quốc hội;
- Website kcb.vn;
- Lưu: VT, QLCL.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

PHỤ LỤC 1

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH TRONG DỊP NGHỈ TẾT ĐINH DẬU 2017
(Mẫu đã thiết kế để báo cáo trực tiếp hàng ngày trên phần mềm trực tuyến*, không sử dụng báo cáo giấy)

S liệu khám, chữa bệnh

29 Tết**

30 Tết

Mùng 1

Mùng 2

Mùng 3

Mùng 4

Mùng 5***

Tng cộng

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

l. Tổng số bệnh nhân còn lại đến trước ngày BC (đầu ca trực)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tng số khám cấp cứu, tai nạn

(2 = 2.1+ 2.2+ 2.3+ 2.4+ 2.5+2.6+2.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 - TS Tai nạn Giao thông:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 +Mức độ nhẹ xử trí và cho về trong ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 + Phải nhập viện điều trị (gửi kèm danh sách NB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 + Chuyển viện (gửi kèm danh sách NB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 - TS Tai nạn do sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 - TS Tai nạn do pháo nổ (gửi kèm danh sách NB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 - TS Tai nạn do chất nổ khác (gửi kèm danh sách NB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 - TS khám Ngộ độc thức ăn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 + Do rượu, bia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 + Ngộ độc thực phẩm (kèm theo danh sách NB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 + Nguyên nhân khác (Rối loạn tiêu hóa, tự tử..)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 - TS khám Tai nạn do đánh nhau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức đ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 + Mức độ nhẹ xử trí cho về trong ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 + Phải nhập viện điều trị (gửi kèm danh sách NB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 + Chuyển viện (gửi kèm danh sách NB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên nhân (1 NB có thể có đồng thời nhiều nguyên nhân)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 + Do rượu, bia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4 + Nguyên nhân khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 - TS khám cấp cứu, tai nạn nguyên nhân khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tổng số bnh nhân nhập vin điều trị nội trú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tng số bệnh nhân phẫu thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 - Phẫu thuật Chấn thương sọ não

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tng số ca đẻ (bao gồm cả mổ đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TS tử vong tại BV (gồm cả TV trước viện = 6.2+ 6.3+ 6.4+ 6.5+ 6.6+ 6.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 - TV do tai nạn giao thông (gửi kèm danh sách NB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 - TV do tai nạn sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 - TV do pháo nổ (gửi kèm danh sách NB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 - TV do chất nổ khác (gửi kèm danh sách NB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 - TV do Ngộ độc thức ăn (gửi kèm danh sách NB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 - TV do Tai nạn đánh nhau (gửi kèm danh sách NB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 - TV do các nguyên nhân khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tổng số NB ra viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Tổng số NB chuyển viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Tổng số NB còn lại (tính đến thời điểm BC 9 = 1+3- 6- 7- 8- Tử vong trước viện nếu )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Tổng số lượng máu dự trữ tại BV tại thời điểm báo cáo. (đơn vị tính = ml, không sử dụng dấu thập phân/ngăn cách)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Số lượt vận chuyn cp cứu bng xe cứu thương ca BV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Họ và Tên nhân viên trc báo cáo theo ngày

- Số điện thoại di động

- Địa chỉ email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Họ và Tên Lãnh đạo trực bệnh viện theo ngày

- Số điện thoại di động

- Địa chỉ email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Diễn biến khác (mô tả, hoặc báo cáo riêng nếu có):

Tình hình vụ dịch, tai nạn, ngộ độc hàng loạt, số người mắc; số người chết; số người bệnh nhập viện; số người bệnh diễn biến nặng; Nguyên nhân sơ bộ; Các biện pháp đã x lý- Kết quả xử lý; Đ xuất

* Phần mềmo cáo trực tuyến sử dụng tài khoản Kim tra bệnh viện, liên hệ Phòng Kế hoạch Tng hợp, hoặc Qun lý chất lượng (Bệnh viện) hoặc Phòng Nghiệp vụ y (SY tế). Địa chỉ truy cập qlbv.vn/baocaotet, hoặc qlbv.vn/ktbv. Emai; hỗ trợ: qlbv.vn@gmail.com

** Báo cáo vào sáng ngày 30 Tết

*** Báo cáo vào sáng ngày 6 Tết

 

PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH* CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH TRONG DỊP NGHỈ TẾT ĐINH DẬU 2017
(Mẫu đã thiết kế để báo cáo trực tiếp hàng ngày trên phần mềm trực tuyến*, không sử dụng báo cáo giấy)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Địa ch

Ngày vào viện

Lý do vào viện*

Ngày giờ ra viện

Kết quả điu trị

Tình trạng ra viện

Chi tiết

Xã/Phường

Huyện/Quận

Tỉnh/TP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Áp dụng với các đối tượng người bệnh:

- Khám cấp cứu tai nạn do pháo nổ, thuốc nổ, ngộ độc thực phẩm;

- Đánh nhau phi nhập viện điều trị ni trú;

- Tử vong do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, đánh nhau, pháo nổ, thuốc nổ.

+ Kết quả điều trị:

- Khỏi;

- Đ; giảm;

- Nặng thêm;

- Tử vong;

- Trn viện;

+ Tình trạng ra viện:

- Khỏi ra viện

- Chuyển viện

- Tử vong

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 35/KCB-QLCL năm 2017 về tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


885

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241