Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3397/QLD-VP năm 2014 trả lời câu hỏi tại các Hội nghị giao ban công tác dược và mỹ phẩm năm 2013 do Cục Quản lý dược ban hành

Số hiệu: 3397/QLD-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Việt Hùng
Ngày ban hành: 10/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3397/QLD-VP
V/v trả lời các câu hỏi tại các Hội nghị giao ban công tác dược & mỹ phẩm năm 2013

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng Công ty dược Việt Nam;
- Hiệp hội các doanh nghiệp dược Việt Nam.

Tại Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và giao ban công tác dược & mỹ phẩm năm 2013 ngày 21/12/2013 tại Hà Nội, một số đơn vị đã có câu hỏi liên quan đến các vướng mắc khi trin khai các văn bản QPPL trong lĩnh vực dược & mỹ phẩm.

Để giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dược & mỹ phẩm, Cục Quản lý dược đã tổng hp toàn bộ các câu hỏi và trả lời có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Cục.

Nội dung chi tiết các câu hi & trả lời tại các Hội nghị nêu trên được đăng trên website của Cục Quản lý dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn mc Q&A.

Cục Quản lý dược thông báo để các đơn vị được biết và triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn !

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, VP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3397/QLD-VP năm 2014 trả lời câu hỏi tại các Hội nghị giao ban công tác dược và mỹ phẩm năm 2013 do Cục Quản lý dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.755

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62