Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3384/VPCP-KGVX năm 2019 thực hiện kiến nghị của các Đoàn Giám sát Nghị quyết 18/2008 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3384/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 25/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3384/VPCP-KGVX
V/v thực hiện kiến nghị của các Đoàn Giám sát Nghị quyết 18/2008 của Ủy ban về các vn đề xã hội của Quốc hội

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội tổ chức các Đoàn giám sát 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân (tại Thành phố Hà Nội, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Ninh) và có một số kiến nghị với Chính phủ tại các Báo cáo số: 1919/BC-ĐGS ngày 26 tháng 3 năm 2019, 1816/BC-ĐGS và 1817/BC-ĐGS ngày 01 tháng 02 năm 2019, 1887/BC-ĐGS tháng 3 năm 2019 và 1890/BC-ĐGS ngày 20 tháng 3 năm 2019 (bản chụp kèm theo).

Về các kiến nghị này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ, cơ quan: Y tế, Tài chính, Nội vụ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

- Theo chức năng nhiệm vụ của mình: Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản để triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn Giám sát.

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ và gần đây nhất là chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại cuộc họp giao ban khối y tế ngày 21 tháng 3 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vương Đ
ình Huệ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
-
UB về các vấn đề Xã hội của Quốc hội;
- UBND các tỉnh, TP: Hà Nội, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Bà R
a-Vũng Tàu, Quảng Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, Trợ lý PTTg Vương Đình Huệ, Trợ lý PTTg Vũ Đức Đam, TGĐTTĐT, Các Vụ: QHĐP, PL, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX. LT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3384/VPCP-KGVX năm 2019 thực hiện kiến nghị của các Đoàn Giám sát Nghị quyết 18/2008 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


702
DMCA.com Protection Status

IP: 184.72.212.254