Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3351/ATTP-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục an toàn thực phẩm Người ký: Đỗ Hữu Tuấn
Ngày ban hành: 19/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3351/ATTP-TTr
V/v đăng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế.

Thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về việc đẩy mạnh vic thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn s 9555/VPCP-KGVX ngày 4/11/2016 Văn phòng Chính phủ v việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm; Tng báo số 07/TB-VPCP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó B Y tế được Chính phủ giao xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Ngh định 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử pht vi phm hành chính về an toàn thực phẩm. Thực hiện kết luận của Lãnh đạo Bộ Y tế tại cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Ngh đnh, Cục An toàn thực phẩm đã hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy đnh x phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Cục An toàn thực phm kính gi Văn phòng Bộ Y tế hồ sơ gồm:

- Dự thảo Nghị định.

- Dự thảo Tờ trình xây dựng Nghị định.

Thời hạn lấy ý kiến góp ý là trước ngày 18/9/2017.

Kính đề nghị quý Văn phòng đăng ti hồ sơ Nghị định lên Cng thông tin điện t B Y tế để lấy ý kiến góp ý theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (đ báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Hữu Tuấn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3351/ATTP-TTr ngày 19/07/2017 đăng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP do Cục An toàn thực phẩm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.636

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26