Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 333/BNN-KH năm 2014 luân chuyển vắc xin lở mồm long móng type O dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu: 333/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 27/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 333/BNN-KH
V/v luân chuyển vắc xin LMLM type O dự trữ quốc gia

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thú y
- Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc luân chuyển vắc xin LMLM type O, tại văn bản số 516/VPCP-KTTH ngày 22/01/2014 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO thực hiện:

- Xuất 1,6 triệu liều vắc xin LMLM type O (loại Aftovac) từ Quỹ dự trữ quốc gia cho Chương trình quốc gia khống chế bệnh LMLM và ghi giảm vốn dự trữ quốc gia.

- Xuất bán 1 triệu liều vắc xin LMLM type O từ Quỹ dự trữ quốc gia, số tiền thu được sử dụng để mua vắc xin LMLM 2 type O+A đưa vào dự trữ quốc gai.

- Kịp thời xây dựng phương án giá bán tối thiểu vắc xin LMLM type O và giá mua tối đa vắc xin LMLM 2 type O+A để báo cáo Bộ Tài chính quyết định.

2. Cục Thú y căn cứ vào nhu cầu sử dụng vắc xin LMLM phục vụ Chương trình quốc gia khống chế bệnh LMLM (Chương trình) và dự toán ngân sách đã được giao để lựa chọn chủng loại và số lượng vắc xin LMLM phù hợp, hiệu quả.

Việc hạch toán giá vắc xin LMLM type O xuất cho Chương trình (1,6 triệu liều vắc xin LMLM type O loại Aftovac) bằng giá vắc xin LMLM type O dự trữ quốc gia. Kinh phí mua số vắc xin này của Chương trình không thực hiện phân bổ.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và ĐT;
- T.Cục DTQG (Bộ T/C);
- Vụ T/C;
- Lưu: VT, KH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 333/BNN-KH năm 2014 luân chuyển vắc xin lở mồm long móng type O dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.985

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113