Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3320/BYT-KHTC phê duyệt và thanh toán mức thu viện phí của dịch vụ chụp X-quang với chất cản quang do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 3320/BYT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 10/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3320/BYT-KHTC
V/v phê duyệt và thanh toán mức thu viện phí của các dịch vụ chụp X-quang với chất cản quang

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ ngành.

Vừa qua, Bộ Y tế nhận được một số văn bản của các địa phương đề nghị làm rõ cơ cấu giá thu viện phí chụp CT Scanner và chụp cộng hưởng từ (MRI) đã bao gồm chất cản quang hay chưa để làm cơ sở thanh toán viện phí và chi phí khám, chữa bệnh cho người bệnh có BHYT. Về việc này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Trong Khung giá một phần viện phí ban hành kèm theo Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/09/1995 có Mục C4.2.7 quy định khung giá một số kỹ thuật chụp X-quang với chất cản quang, trong đó quy định khung giá chụp CT Scanner là 300.000 – 1.000.000 đồng, có nghĩa là mức giá tối đa (1.000.000 đồng) đã bao gồm chi phí chất cản quang. Trong mục C4.2.5 của Khung giá một phần viện phí ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 đã quy định cụ thể khung giá một số kỹ thuật chụp X-quang có chất cản quang và không có chất cản quang. Nhưng trong quá trình xây dựng, phê duyệt giá chụp CT Scanner, chụp cộng hưởng từ, chụp X-quang có chất cản quang khác, nhiều đơn vị chỉ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá thu và chưa làm rõ giá được phê duyệt đã bao gồm chất cản quang hay chưa, gây khó khăn trong việc thực hiện thu viện phí cũng như thanh toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Y tế đề nghị:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW khẩn trương rà soát bảng giá thu một phần viện phí tại địa phương đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trường hợp giá chụp CT Scanner, Cộng hưởng từ hay các dịch vụ chụp X-quang có chất cản quang khác được duyệt nhưng chưa ghi rõ đã bao gồm hoặc chưa bao gồm chất cản quang thì phải khẩn trương xây dựng (i) Mức thu đã bao gồm chất cản quang và (ii) Mức thu chưa bao gồm chất cản quang để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

2. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành TW: Đề nghị rà soát lại bảng giá thu một phần viện phí của đơn vị đã được phê duyệt, nếu giá chụp CT Scanner, Cộng hưởng từ hay các dịch vụ chụp X-quang có chất cản quang khác được phê duyệt chưa ghi cụ thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm chất cản quang, đề nghị đơn vị khẩn trương xây dựng (i) Mức thu đã bao gồm chất cản quang và (ii) Mức thu chưa bao gồm chất cản quang để trình Bộ Y tế phê duyệt.

3. Đối với các trường hợp có vướng mắc trong thanh toán chi phí về thuốc cản quang, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế rà soát, kiểm tra lại cơ cấu giá thu khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trên cơ sở đó thống nhất với cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thanh toán theo nguyên tắc: cơ quan BHXH thanh toán theo mức giá đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trong phạm vi khung giá do liên Bộ ban hành, không thực hiện việc bóc tách các chi phí để khấu trừ trong thanh toán. Trường hợp không thống nhất được, đề nghị báo cáo bằng văn bản về Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để liên ngành phối hợp xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính, Bộ LĐTB&XH
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ BHYT, Cục QL KCB;
- Lưu: VT, Vụ KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3320/BYT-KHTC phê duyệt và thanh toán mức thu viện phí của dịch vụ chụp X-quang với chất cản quang do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57