Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3256/BYT-KCB năm 2017 về tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe và triển khai thực hiện Thông tư 22/2017/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 3256/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 14/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3256/BYT-KCB
V/v tăng cường quản lý công tác KSK và triển khai thực hiện Thông tư số 22/2017/TT-BYT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành.
(Sau đây gọi chung là các Đơn vị)

Trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác khám sức khỏe: Thông tư số 14/2013/TT-BYT về hướng dẫn khám sức khỏe (Thông tư số 14/2013/TT-BYT); Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô (sau đây gọi tt là khám sức khỏe cho người lái xe) và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe (Thông tư liên tịch s 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT) và ngày 12 tháng 5 măm 2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 22/2017/TT-BYT quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên (sau đây gọi tắt là Thông tư số 22/2017/TT-BYT). Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Đơn vị trên toàn quốc tăng cường quản lý công tác khám, cấp Giấy khám sức khỏe (KSK) cho các đối tượng có nhu cầu đến KSK.

Đ công tác KSK được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của người đến KSK và người lao động, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Giám định y khoa, Thủ trưng Y tế các B, ngành, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) thuộc thẩm quyền quản lý đủ điều kiện KSK cũng như toàn bộ hoạt động KSK của các cơ sở này: Chỉ cho phép những cơ sở KBCB đã đáp ứng đầy đủ điều kiện được quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT mới được tổ chức hoạt động KSK; Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT mới được tổ chức KSK lái xe và đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Thông tư số 22/2017/TT-BYT mới được KSK cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và các cơ sở KBCB này chỉ được KSK theo đúng nội dung đã công b.

2. Căn cứ các quy định tại các Thông tư nêu trên, khi kiểm tra, thanh tra hoạt động KSK của các cơ sở KBCB, nếu phát hiện cơ sở KSK không đủ điều kiện theo quy định phải kiên quyết xử lý đình chỉ hoặc kiến nghị đình ch hoạt động KSK theo thẩm quyền.

Cục Qun lý Khám, chữa bệnh và Thanh tra Bộ tăng cường thanh tra công tác KSK tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; các Sở Y tế tnh/thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thanh tra công tác KSK tại các đơn vị thuộc thẩm quyn quản lý; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành tăng cường công tác thanh tra công tác KSK tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Trước khi thực hiện KSK, các bác s phải đối chiếu ảnh dán trên Giấy KSK và người đến KSK, nếu trùng khớp mới tiến hành khám lâm sàng, cận lâm sàng đầy đủ theo đúng nhng nội dung đã được quy định tại các Thông tư nêu trên và ký tên vào Giấy khám sức khỏe, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả KSK của mình.

4. Quản lý chặt chẽ việc đóng dấu và cấp Giấy KSK do đơn vị cấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp Giấy khám sức khỏe này.

5. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng Công an trên địa bàn, các phóng viên báo đài để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với nhng đối tượng có hành vi mua, bán Giấy KSK.

Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Giám định y khoa, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành tăng cường quản lý, giám sát hoạt động khám sức khỏe và chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác KSK tại nhng cơ sở KBCB thuộc thẩm quyền quản lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Các đồng chí Thứ trưng (để biết);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3256/BYT-KCB năm 2017 về tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe và triển khai thực hiện Thông tư 22/2017/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


964
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19