Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3175/SGTVT-QLVT 2021 Biện pháp phòng chống dịch Covid 19 Sở Giao thông Hà Nội

Số hiệu: 3175/SGTVT-QLVT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trần Hữu Bảo
Ngày ban hành: 12/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3175/SGTVT-QLVT
V/v triển khai các biện pháp phòng chống, dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước.

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh (thành phố);
- Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng Lào Cai;
- Tổng công ty Vận tải Hà Nội;
- Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội;
- Các đơn vị vận tải, đơn vị khai thác bến xe và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Các đơn vị cung cấp phần mềm (ứng dụng gọi xe);
- Trung tâm Quản lý GTCC thành phố Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại công điện số 14/CĐ-CTUBND ngày 12/7/2021 về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước và văn bản số 10531/SYT-NVY ngày 11/7/2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc giám sát y tế người ngoại tỉnh đến Hà Nội (có bản chụp gửi kèm theo).

Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể như sau:

1. Các đơn vị vận tải, đơn vị khai thác bến xe và các tổ chức, cá nhân có liên quan hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố Nội và Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

1.1. Các đơn vị vận tải, đơn vị khai thác bến xe hướng dẫn, yêu cầu người dân khi tham gia giao thông đến thành phố Hà Nội từ các tỉnh, thành phố khác thực hiện: Khai báo y tế qua các phần mềm khai báo y tế hoặc khai báo giấy và cung cấp thông tin hành khách (theo phụ lục biểu mẫu đính kèm):

1.2. Các đơn vị vận tải hành khách

- Ghi chép, lưu trữ thông tin hành khách theo mẫu trên;

- Từ chối phục vụ đối vụ đối hành khách không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và không cung cấp thông tin khi di chuyển trên phương tiện vận tải;

- Yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn của các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát.

1.3. Các đơn vị khai thác bến xe: Kiểm tra, rà soát đối với việc ghi chép thông tin hành khách của các đơn vị vận tải, nhà xe và tổng hợp báo cáo Sở Giao thông vận tải Hà Nội trước 10 giờ 00 hàng ngày theo địa chỉ hòm thư: dinhxuanhung_sogtvt@hanoi.gov.vn.

1.4. Các đơn vị vận tải hàng hóa: Cung cấp thông tin về lái, phụ xe thực hiện việc vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh, thành phố về Hà Nội (theo phụ lục biểu mẫu đính kèm). Báo cáo Sở Giao thông vận tải Hà Nội trước 10 giờ 00 hàng ngày theo địa chỉ hòm thư: dinhxuanhung_sogtvt@hanoi.gov.vn.

1.5. Chế độ báo cáo: Các đơn vị báo cáo thông tin hành khách đến Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội, như sau:

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định: gửi thông tin hành khách theo biểu mẫu về bến xe (đầu thành phố Hà Nội) ngay sau khi đến bến xe;

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch: gửi thông tin hành khách theo biểu mẫu về Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội trước 10 giờ 00 hàng ngày theo địa chỉ hòm thư: dinhxuanhung_sogtvt@hanoi.gov.vn.

- Các đơn vị vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thực hiện báo cáo về Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội.

2. Đề nghị các đơn vị cung cấp phần mềm (ứng dụng gọi xe): Công ty TNHH Grab (ứng dụng Grab); Công ty cổ phần Be Group (ứng dụng Be); Công ty TNHH Gojek Việt Nam (ứng dụng Gojek); Công ty TNHH MTV Logistics Viettel (ứng dụng My Go); CTCP FastGo Việt Nam (ứng dụng FastGo): Thống kê và gửi thông tin lái xe, hành khách từ địa phương khác đến thành phố Hà Nội (Họ và tên, số điện thoại, điểm đi, điểm đến ...). Báo cáo thông tin lái xe hành khách về Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội trước 10 giờ 00 hàng ngày theo địa chỉ hòm thư: dinhxuanhung_sogtvt@hanoi.gov.vn

3. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải:

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng thuộc Công an Thành phố và các lực lượng chức năng trong công tác triển khai các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắt, đường nhanh, bến thủy nội địa, các bến tàu, bến xe liên tỉnh vào Thành phố và tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài: Kiểm soát toàn bộ người, phương tiện ra, vào Thành phố tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn Thành phố; kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc với toàn bộ người từ các tỉnh, thành phố khác trở về Thành phố, đảm bảo hạn chế tối đa mầm bệnh xâm nhập

- Tiếp tục duy trì các phương án bố trí lực lượng tại các chốt trực cố định tại các bến tàu, bến xe khách liên tỉnh, các chốt trực lưu động tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào Thủ đô để kiểm soát toàn bộ lưu lượng các phương tiện vận 2 hành khách, gắn với di biến động của lực lượng lao động, người dân giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh thành phố khác, đặc biệt các vùng, tỉnh/thành phố đang có dịch nhưng không gây ách tắc phương tiện vận tải, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh mức cao nhất trong điều kiện dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

4. Giao Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội:

Tổng hợp báo cáo từ các đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt trong đó có hành khách di chuyển từ các tỉnh, thành phố đến Hà Nội; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Đặc biệt, phối hợp với đơn vị kiểm soát chặt chẽ danh sách hành khách trên các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, gắn với di biến động của lực lượng lao động, người dân giao thương giữa Hà Nội với các địa phương có ca mắc mới, các khu vực nguy cơ cao về dịch bệnh. Báo cáo Sở Giao thông vận tải Hà Nội trước 10 giờ 00 hàng ngày theo địa chỉ hòm thư: dinhxuanhung_sogtvt@hanoi.gov.vn .

5. Giao Phòng Quản lý vận tải: Tăng cường công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các bến xe và là đầu mối liên lạc, phối hợp chặt chẽ Sở Giao thông vận tải các địa phương dịch đang diễn biến phức tạp để kịp thời cập nhật thông tin vận chuyển hành khách, tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Sở các văn bản chỉ đạo tổ chức hoạt động vận tải hợp lý, tổng hợp kết quả báo cáo Giám đốc Sở theo quy định; Cung cấp thông tin hành khách đến thành phố Hà Nội cho CDC Hà Nội.

6. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh (thành phố), Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng Lào Cai phối hợp chỉ đạo các đơn vị khai thác bến xe, đơn vị vận tải thực hiện nghiêm việc ghi chép, lưu trữ thông tin hành khách (theo phụ lục biểu mẫu đính kèm) để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Sở Giao thông vận tải các tỉnh (thành phố), Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng Lào Cai và đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- UBND Thành phố;
- BCĐ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 thành phố Hà Nội;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Đ/c Đào Việt Long - PGĐ Sở; (để báo cáo)
- Sở Y tế Hà Nội (để phối hợp);
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội);
- Các Hiệp hội Vận tải;
- Website
Sở GTVT HN;
- Lưu: VP, QLVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Hữu Bảo

 

PHỤ LỤC:

MẪU KHAI BÁO Y TẾ DÀNH CHO CÁC CHUYẾN XE VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐẾN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo văn bản số 3175/QGTVT-QLVT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Sở GTVT TP Hà Nội)

Nhà xe (đơn vị vận tải):………………………………………….. ; Biển số xe:…………………

Số điện thoại:……………………………………………………… ; Ngày đi:…………………….

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ nơi đi (Số nhà, đường, tổ/ thôn xóm, xã/phường, quận, huyện, tỉnh/thành phố)

Số điện thoại

Địa chỉ nơi đến (Số nhà, đường, tổ/thôn xóm, xã/phường, quận, huyện, tỉnh/thành phố)

Điểm xuống xe

Ghi chú

1

Nguyễn Văn A

 

(Số nhà, đường, tổ/ thôn xóm, xã/ phường, quận, huyện, tỉnh/thành phố)

 

(Số nhà, đường, tổ/ thôn xóm, xã/ phường, quận, huyện, tỉnh/thành phố)

Bến xe B

Lái xe

2

Trần Văn B

 

(Số nhà, đường, tổ/ thôn xóm, xã/ phường, quận, huyện, tỉnh/thành phố)

 

(Số nhà, đường, tổ/ thôn xóm, xã/ phường, quận, huyện, tỉnh/thành phố)

Bến xe B

Phụ xe

3

Lê Thị C

 

(Số nhà, đường, tổ/ thôn xóm, xã/ phường, quận, huyện, tỉnh/thành phố)

 

(Số nhà, đường, tổ/ thôn xóm, xã/ phường, quận, huyện, tỉnh/thành phố)

 

Hành khách

….

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3175/SGTVT-QLVT ngày 12/07/2021 triển khai biện pháp phòng chống, dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.049

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!