Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 310/BHXH-CSYT năm 2021 về thực hiện phòng, chống lây nhiễm Covid 19 của Ban Chỉ đạo quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 310/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 04/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 310/BHXH-CSYT
V/v thực hiện phòng, chống lây nhiễm Covid 19 của Ban Chỉ đạo quốc gia

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Ngày 29/01/2021, Bộ Y tế có Công điện số 97/CĐ-BYT về việc tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, chống lây nhiễm Covid 19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB). Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam gửi Công điện số 97/CĐ-BYT nêu trên đề nghị BHXH các tỉnh nghiên cứu, phối hợp với các cơ sở KCB bảo hiểm y tế (BHYT) tổ chức thực hiện, đồng thời thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các Công văn số 2146/BYT-BH ngày 17/4/2020, Công văn số 2276/BYT-BH ngày 24/4/2020 và hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 2539/BHXH-CSYT ngày 10/8/2020.

Đề nghị BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện theo hướng dẫn nêu trên, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam những khó khăn vướng mắc để được giải quyết (gửi kèm theo Công điện số 97/CĐ-BYT của Bộ Y tế)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
- UBCVĐXH của Quốc hội (để b/c);
- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng,

chống dịch COVID-19 (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính (để b/c);
- HĐQLBHXH Việt Nam (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: TCKT, TST, GĐĐT, TTKT, KTNB;
- Lưu: VT, CSYT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 310/BHXH-CSYT năm 2021 về thực hiện phòng, chống lây nhiễm Covid 19 của Ban Chỉ đạo quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


38

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215