Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 304/BYT-KCB năm 2015 thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác dược bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 304/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 15/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 304/BYT-KCB
V/v triển khai thực hiện các văn bản QPPL về công tác dược bệnh viện

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ.
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương
- Bệnh viện thuộc Bộ/ngành

 

Theo tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng khám, chữa bệnh năm 2014 về công tác khám, chữa bệnh nói chung và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị, công tác dược nói riêng của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, nhiều đơn vị chưa triển khai thực hiện một số quy định chuyên môn được quy định tại Điều 18 về chuẩn bị thuốc điều trị ung thư cho người bệnh, chia nhỏ liều thuốc cho bệnh nhi; quy định về báo cáo công tác khoa Dược, báo cáo sử dụng kháng sinh tại Điều 10 của Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện.

Để đẩy mạnh việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả trong điều trị, Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011, Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị bệnh viện; Thông tư số 31/2012/TT-BYT ngày 20/12/2012 hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng. Trong đó, đặc biệt chú ý việc tổ chức pha chế thuốc, sản xuất, chế biến thuốc dùng trong bệnh viện (Điều 18) và việc báo cáo sử dụng thuốc kháng sinh (Điều 10) của Thông tư số 22/2011/TT-BYT .

Văn bản báo cáo về sử dụng kháng sinh, pha chế thuốc dùng trong bệnh viện đề nghị gửi về Bộ Y tế - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (138A Giảng Võ, Hà Nội) trước ngày 31/01/2015 hoặc fax theo số 04.62732089.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 304/BYT-KCB năm 2015 thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác dược bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.123
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102