Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2931/BHXH-BC cấp kinh phí kết dư quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2931/BHXH-BC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Thanh Xuân
Ngày ban hành: 13/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2931/BHXH-BC
V/v cấp kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT năm 2010

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 2585/BHXH-CSYT ngày 21/6/2011 hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) về việc sử dụng kinh phí kết dư quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2010. Để có cơ sở chuyển kinh phí kết dư quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm xã hội năm 2010 cho BHXH các tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng số kết dư quỹ khám, chữa bệnh BHYT được sử dụng tại địa phương, BHXH các tỉnh báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam bản kế hoạch đã được phê duyệt.

Căn cứ kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển toàn bộ kinh phí tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về chính sách bảo hiểm y tế và hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng (nếu có) cho BHXH các tỉnh để cấp cho các đơn vị thực hiện

2. Chuyển kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế

- Sau khi hợp đồng mua bán trang thiết bị y tế giữa đơn vị với nhà thầu được ký kết, BHXH tỉnh báo cáo kết quả về Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ chuyển 30% giá trị hợp đồng mua sắm trang thiết bị y tế cho BHXH tỉnh để BHXH tỉnh ứng cho đơn vị thực hiện.

- Khi đơn vị trúng thầu hoàn thành việc bàn giao hàng hóa, cung cấp toàn bộ chứng từ thanh quyết toán và nộp bảo lãnh bảo hành sản phẩm theo quy định của Hợp đồng, BHXH tỉnh báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển tiếp 70% giá trị hợp đồng còn lại cho BHXH tỉnh để BHXH tỉnh cấp cho các đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (b/cáo);
- Các Phó TGĐ (b/cáo);
- Ban THCS BHYT;
- Lưu: VT, BC (3).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN CHI
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2931/BHXH-BC cấp kinh phí kết dư quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.300

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123