Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2889/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn Thành phố Hà Nội và thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19

Số hiệu: 2889/UBND-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 06/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2889/UBND-KGVX
V/v: Tăng cường công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn Thành phố và thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và lưu trú, làm việc trên địa bàn Thành phố chưa được cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Quốc gia và Bộ Y tế; để chủ động phòng chống dịch, bệnh COVID-19 không lây lan ra cộng đồng và đảm bảo thực hiện công tác cách ly y tế đối với các trường hợp nhập cảnh đúng theo quy định. UBND Thành phố đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nội dung sau:

1. Sở Y tế

- Tiếp tục tổ chức hướng dẫn chuyên môn cho các đơn vị về công tác cách ly theo quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 và Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3//2020 của Bộ Y tế hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch COVID-19; Quyết định 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống dịch COVID-19; Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/3/2020 ban hành Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn chuyên môn cho các đơn vị thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2553/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 18/6/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không”; Công văn số 2847/CV-BCĐ, Công văn số 2848/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia về việc hỗ trợ cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để làm việc và tăng cường công tác quản lý đối với thành viên tổ bay trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý, kiểm soát phòng chống dịch ngay tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh tại cửa khẩu để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an Thành phố tổ chức cách ly y tế ngay các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện tổ chức cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn Thành phố để đảm bảo đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế và UBND Thành phố.

2. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

- Bố trí đủ khu cách ly, tổ chức đón những người phải cách ly từ cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài vận chuyển về khu vực cách ly tập trung của quân đội, phối hợp với Sở Y tế tổ chức cách ly theo đúng hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế.

- Phối hợp cơ quan y tế tổ chức sàng lọc tại các cơ sở cách ly tập trung.

3. Công an Thành phố

- Tiếp tục thực hiện tổ chức rà soát lập danh sách, nơi cư trú, lưu trú của các trường hợp nhập cảnh vào Thành phố, đặc biệt chú ý giám sát phát hiện các trường hợp người nhập cảnh qua đường bộ không khai báo y tế, chưa được cách ly y tế, thông báo cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

- Phối hợp cơ quan y tế tổ chức sàng lọc, quản lý tại các cơ sở cách ly tập trung, các khách sạn được phép thực hiện cách ly và quản lý cách ly tại nơi cư trú, lưu trú của các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam trên địa bàn.

- Tiếp tục tổ chức việc cách ly tập trung đối với các đối tượng cần cách ly tập trung theo quy định tại Bệnh viện Công an Thành phố.

- Tổ chức củng cố hồ sơ, tài liệu, làm rõ các hành vi và xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền đối với người: nhập cảnh trái phép, tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh Việt Nam trái phép, không khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật.

4. UBND các quận, huyện, thị xã

- Tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh vào Hà Nội trên địa bàn, tại các khu cách ly được Thành phố phê duyệt và những cán bộ được phân công làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, những người tiếp xúc gần với người nhập cảnh trên địa bàn để thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời tổ chức cách ly y tế theo quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về khai báo y tế, thực hiện cách ly y tế và các quy định về phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh của đơn vị.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ Quốc gia phòng chống dịch;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: CVP; các PCVP; Phòng KGVX, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXAN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2889/UBND-KGVX ngày 06/07/2020 về tăng cường công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn Thành phố Hà Nội và thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


383

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253