Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2869/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 30/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2869/UBND-VX
Về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở - ban - ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn.

Thực hiện Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19;

Xét đề xuất của Sở Y tế tại Công văn số 4338/SYT-NVY ngày 30 tháng 7 năm 2020 về đề xuất một số nội dung trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19;

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Đề nghị các ngành, các cấp chính quyền tuyệt đối không được chủ quan lơ là, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn; khẩn trương rà soát phương án, kế hoạch phòng, chống dịch của địa phương mình, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới.

2. Đề nghị người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

3. Tạm dừng tổ chức các sự kiện có tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết khác... khuyến cáo việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ... Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng (ngoài trường học, bệnh viện...).

4. Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: quán bar, vũ trường.

5. Khuyến khích họp, hội nghị trực tuyến; tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc trực tuyến. Đối với các trường hợp hội nghị cần thiết phải tổ chức trực tiếp (của cơ quan Đảng, chính quyền...) phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế.

Tổ chức đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang ngay tại cửa ra vào đối với tất cả mọi người đến trụ sở làm việc và liên hệ công tác của các cơ quan đơn vị.

Đối với các cuộc họp: Người dự họp phải đeo khẩu trang, hạn chế việc bắt tay, trao đổi ở cự li gần; rửa tay trước và sau cuộc họp. Tiến hành vệ sinh phòng họp, khử khuẩn các bề mặt, các đồ vật tiếp xúc với người dự họp sau mỗi cuộc họp.

6. Đối với các hoạt động mang tính cấp thiết của ngành y tế như tổ chức hiến máu nhân đạo cần phải được tiếp tục và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế trong quá trình tổ chức thực hiện.

7. Giao Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn...

8. Thời gian áp dụng các biện pháp nêu trên bắt đầu áp dụng từ 0h ngày 31 tháng 7 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, các nội dung nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
(để báo cáo)
- Bộ Y tế;
(để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy;
(để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP;
(để báo cáo)
- TTUB: CT, các PCT;
- Trung tâm Báo chí;
- VPUB: CPVP;
- Các phòng NCTH;
- Lưu: VT, (VX-V
Nga).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 2869/UBND-VX
Re: suspension of service establishments and restriction of gathering to prevent and control COVID-19 pandemic

Ho Chi Minh City, July 30, 2020

 

To:

- Heads of Departments and agencies;
- Presidents of People’s Committees of districts and communes.

Implementing the Notice No. 262/TB-VPCP dated July 29, 2020 of the Government's Office on conclusion of the Prime Minister Nguyen Xuan Phuc at the meeting of the Government on prevention and control of COVID-19;

Considering the Department of Health’s Official Dispatch No. 4338/SYT-NVY dated July 30, 2020 on proposal for certain matters in prevention and control of COVID-19;

The People’s Committee of Ho Chi Minh City gives directions as follows:

1. Request agencies and local governments to avoid negligence and prevent outbreak of the pandemic on a large scale, request Presidents of the People’s Committees of districts to focus on leading and directing the prevention and control of pandemic in districts; to urgently review the epidemic prevention and control plans of districts to meet the requirements for prevention and control of pandemic in the new context.

2. Request the citizens to strictly wear face masks in public places, and properly implement measures for pandemic prevention and control.

3. Postpone events that involve a large crowd such as festivals, trade fairs, investment promotion conferences, other less urgent meetings and seminars, etc. and restrict gatherings at weddings and funerals, etc. Do not gather more than 30 people in public places (outside schools, hospitals, etc.).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Encourage online meetings and conferences; strengthen application of information technology system to communicate and work online.  In case where face-to-face conferences are necessary to be held (by Communist Party agencies, authorities, etc.) pandemic prevention and control measures must be implemented in accordance with regulations of the health sector. Take body temperature and order compulsory wearing of face masks at the entrance of an agency or unit for everyone who either goes to work or contacts for work purpose.

For meetings:  Each attendee must wear a face mask, restrict handshakes and communication at close distance; and disinfect their hands before and after the meeting. Clean the meeting room, disinfect surfaces and objects in contact with the attendees after each meeting.

6. Urgent activities of the health sector such as blood drive is necessary to continue and adopt pandemic prevention and control measures as prescribed by the health sector during the blood donor session.

7. Assign the Department of Information and Communications to promote information and advocacy messages of the pandemic developments, pandemic prevention and control measures and recommend the citizens to be alert, proactive and self-conscious in implementing measures to prevent and control the pandemic, such as wearing face masks in public places and on public transports, restraining themselves from gathering when not necessary, and washing hands frequently with soap, disinfectants, etc.

8. This document comes into force as of 0h July 31, 2020 until further notice.

Heads of Departments and agencies, Presidents of the People’s Committees of districts and communes shall implement this document./.

 

 

PP. PRESIDENT
DEPUTY PRESIDENT
Le Thanh Liem

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2869/UBND-VX ngày 30/07/2020 về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.762
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.49.228