Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2812/VPCP-QHQT năm 2017 về tiếp nhận lô hàng viện trợ của Trung tâm Bệnh viện Chateauroux - Cộng hòa Pháp cho Bệnh viện E. do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2812/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 24/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2812/VPCP-QHQT
V/v tiếp nhận lô hàng viện trợ của Trung tâm Bệnh viện Chateauroux - Cộng hòa Pháp cho Bệnh viện E.

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công Thương, Tài chính,
- Ủy ban công tác về các Tổ chức Phi chính phủ nước ngoài;
- Bệnh viện E, Bộ Y tế.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1821/BKHĐT-KTĐN ngày 09 tháng 03 năm 2017 về việc tiếp nhận lô hàng viện trợ của Trung tâm Bệnh viện Chateauroux - Cộng hòa Pháp cho Bệnh viện E, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Y tế (Bệnh viện E) tiếp nhận lô hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng, chất lượng trên 80% so với giá trị sử dụng mới do Trung tâm Bệnh viện Chateauroux - Cộng hòa Pháp viện trợ; lô hàng có 38 kiện gồm 10 mặt hàng, trong đó có 2 mặt hàng thiết bị y tế ngoài Danh mục, gồm: 06 máy lọc máu và 01 máy bơm áp suất.

2. Giao Bộ Y tế phê duyệt việc tiếp nhận, các mặt hàng thuộc Danh mục theo quy định hiện hành và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm tra, kiểm định chất lượng thực tế của lô hàng so với danh mục thông báo tài trợ và gửi báo cáo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương về thực tế tiếp nhận lô hàng nêu trên.

3. Giao Bộ Y tế lưu ý ý kiến của các cơ quan về công tác quản lý và sử dụng khoản viện trợ theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). M.A.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2812/VPCP-QHQT năm 2017 về tiếp nhận lô hàng viện trợ của Trung tâm Bệnh viện Chateauroux - Cộng hòa Pháp cho Bệnh viện E. do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


282
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127