Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2702/BYT-DP năm 2014 hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống dịch sởi và thực hiện chế độ phụ cấp chống dịch, thường trực chống dịch 24/24 giờ do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 2702/BYT-DP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 16/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2702/BYT-DP
V/v hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống dịch sởi và thực hiện chế độ phụ cấp chống dịch, thường trực chống dịch 24/24 giờ.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 477/CĐ-TTg ngày 16/4/2014 về phòng, chống dịch sởi và Quyết định số 549/QĐ-BYT ngày 17/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp xuất trang thiết bị dự trữ quốc gia và bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để phòng, chống dịch bệnh; Bộ Y tế đề nghị các Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế triển khai thực hiện một số các nội dung sau:

1. Chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn các cơ sở y tế triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công điện khẩn số 477/CĐ-TTg ngày 16/4/2014; tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2035/BYT-DP ngày 18/4/2014 về triển khai các biện pháp quyết liệt khống chế dịch sởi.

2. Căn cứ diễn biến thực tế tình hình dịch sởi tại địa phương, Sở Y tế căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh, thành phố về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; trong đó có thường trực phòng, chống dịch theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ để quyết định danh sách, thời gian các cơ sở y tế dự phòng phải tổ chức thường trực chống dịch 24/24 giờ, quyết định số lượng và phân công người thường trực chống dịch theo thẩm quyền để triển khai thực hiện đúng quy định.

3. Về chế độ, chính sách cho công tác phòng, chống dịch sởi đối với các cơ sở y tế dự phòng:

Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế căn cứ tại điểm 2 công văn này để hướng dẫn các cơ sở y tế dự phòng thực hiện chế độ, chính sách cho người tham gia chống dịch và thường trực chống dịch 24/24 giờ như sau:

a) Chế độ phụ cấp chống dịch: được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch sởi theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Chế độ phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ; người lao động trong các cơ sở y tế dự phòng được phân công thường trực chống dịch sởi 24/24 giờ được hưởng chế độ phụ cấp thường trực chống dịch quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp chống dịch và chế độ phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ:

- Thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp chống dịch được tính từ khi đi giám sát, điều tra, xác minh dịch theo yêu cầu của đơn vị.

- Thời gian hưởng chế độ phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ: trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và tình hình dịch bệnh thực tế tại địa phương, Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm quyết định danh sách và thời gian các cơ sở y tế dự phòng phải tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ.

Riêng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm chế độ phụ cấp chống dịch và chế độ phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2513/BYT-KH-TC ngày 07/5/2014 của Bộ Y tế.

4. Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách cho công tác phòng, chống dịch sởi: Bộ Y tế đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 3.2 của Công văn số 2513/BYT-KH-TC ngày 07/5/2014 của Bộ Y tế.

Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế khẩn trương hướng dẫn các cơ sở y tế dự phòng triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Các SYT, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2702/BYT-DP năm 2014 hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống dịch sởi và thực hiện chế độ phụ cấp chống dịch, thường trực chống dịch 24/24 giờ do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.465
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33