Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2620/BNN-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 07/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2620/BNN-QLCL
V/v: trả lời kiến nghị liên quan đến thực hiện Luật ATTP và NĐ 38/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hồ Chí Minh.

Phúc đáp công văn số 1302/SNN-QLCL ngày 15/7/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị hướng dẫn thu phí và lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tập huấn kiến thức VSATTP và xác nhận nội dung quảng cáo theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị: Hiệp thương với Bộ Y tế, Bộ Công Thương ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012:

Để triển khai Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP, Bộ Y tế đang chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp trong quản lý an toàn thực phẩm. Trong dự thảo đó sẽ nêu cụ thể đối tượng, phạm vi, trách nhiệm quản lý của mỗi Bộ Ngành và nguyên tắc phối hợp thanh kiểm tra liên ngành về ATTP (giữa các cơ quan trung ương, cơ quan trung ương với cơ quan địa phương, giữa các cơ quan địa phương) nhằm tránh bỏ sót hoặc chồng chéo khi triển khai thực hiện thực tế. Dự kiến Thông tư sẽ được trình bày ban hành trong Quí IV/2013. Theo quy định tại Nghị định 38/2012/NĐ-CP, sản phẩm bánh, mứt, kẹo (kể cả bánh bao, bánh mì, bánh trung thu…) thuộc phạm vi quản lý của Ngành Công Thương.

2. Về kiến nghị: Có quy định về tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; bao gồm cơ quan tập huấn, nội dung, thời gian tập huấn và cấp giấy chứng nhận; phí và lệ phí tập huấn:

Để thống nhất triển khai công tác này, trong dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp trong quản lý an toàn thực phẩm giữa Bộ Y tế - Nông nghiệp và PTNT - Công Thương có nội dung quy định khung về tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm (cơ quan thực hiện; nội dung và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức ATTP…). Trước mắt, Sở Nông nghiệp và PTNT có thể tham khảo Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005 của Bộ Y tế quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm để xây dựng chương trình, nội dung, thời gian tập huấn phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên.

3. Về kiến nghị: Hướng dẫn thu phí, lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; phí và lệ phí xác nhận nội dung quảng cáo thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nông nghiệp:

Đồng ý với đề nghị của Quý Sở. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS phối hợp Vụ Tài chính tham mưu, đề xuất với Bộ Tài chính xây dựng Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý ATTP cho Ngành Nông nghiệp và PTNT (trong đó sẽ bao gồm mức thu phí, lệ phí cho các hoạt động kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP, cấp giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, xác nhận nội dung quảng cáo…).

Trước mắt, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các cơ quan được giao trách nhiệm triển khai công tác quản lý ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Nông nghiệp và PTNT (cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, xác nhận nội dung quảng cáo, tập huấn kiến thức ATTP…) lập kế hoạch và dự trù kinh phí, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt cho phép sử dụng Ngân sách nhà nước cho hoạt động này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: Tài chính; Pháp chế;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2620/BNN-QLCL ngày 07/08/2013 trả lời kiến nghị liên quan đến thực hiện Luật an toàn thực phẩm và Nghị định 38/2012/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.196

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.25.51