Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2488/VPCP-KGVX năm 2016 về cung ứng thuốc kháng vi-rút HIV(ARV) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2488/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 11/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2488/VPCP-KGVX
V/v cung ứng thuc kháng vi rút HIV(ARV)

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, Bộ Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét kiến nghị của Bộ Y tế tại Tờ trình số 245/TTr-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2016 về cơ chế cung ứng thuc kháng vi rút HIV(ARV) từ nguồn Quỹ bảo hiểm y tế, ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản s11142/BKHĐT-LĐVX ngày 17 tháng 12 năm 2015), ý kiến Bộ Tài chính (văn bản s 19258/BTC-HCSN ngày 24 tháng 12 năm 2015), ý kiến Bảo him xã hội Việt Nam (văn bản s 5419/BHXH-DVT ngày 31 tháng 12 năm 2015); ý kiến của đại diện các cơ quan, Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Bảo him xã hội Việt Nam tại cuộc họp ngày 07 tháng 4 năm 2016, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương mua thuốc ARV tập trung bằng nguồn Bảo hiểm y tế cho bệnh nhân nhiễm HIV có thẻ Bảo hiểm y tế.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nạm và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương bảo đảm 100% sngười nhim HIV có thẻ Bảo him y tế. Những trường hợp không được ngân sách hỗ trợ mà có hoàn cảnh khó khăn thì sử dụng nguồn kết dư Quỹ Bảo him y tế để lại địa phương, ngân sách địa phương, Quỹ người nhiễm HIV và các nguồn hợp pháp khác.

3. Bộ Y tế rà soát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc ARV những năm gn đây và dự báo nhu cầu thuốc ARV thời gian tới, đề xuất phương án mua thuốc ARV bảo đảm thực hiện mục tiêu của Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BTài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định;
Trợ lý TTg; Vụ: KTTH;
- Lưu: VT, KGVX(3), ĐHB. 81

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2488/VPCP-KGVX năm 2016 về cung ứng thuốc kháng vi-rút HIV(ARV) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


285
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116