Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 243/KCB-NV chấn chỉnh việc ghi chép thông tin người bệnh trên hồ sơ bệnh án do Cục Quản lý, khám chữa bệnh ban hành

Số hiệu: 243/KCB-NV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh Người ký: Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 04/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ,
KHÁM CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/KCB-NV
V/v chấn chỉnh việc ghi chép thông tin người bệnh trên hồ sơ bệnh án

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Trung tâm Y tế Ngành

 

Ghi chép hồ sơ bệnh án là một trong những nội dung quan trọng để đảm bảo cho việc theo dõi, quản lý khám bệnh, chữa bệnh, lưu trữ và tra cứu thông tin người bệnh, nghiên cứu khoa học,… Việc giám sát, kiểm tra theo dõi chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án là công việc thường xuyên của cán bộ quản lý bệnh viện và Sở Y tế. Tuy nhiên, qua công tác giám sát, kiểm tra bệnh viện trong thời gian qua, ở một số cơ sở khám chữa bệnh, các thông tin của người được ghi trong hồ sơ bệnh án ở một số bệnh viện còn chưa đầy đủ theo đúng yêu cầu của mẫu hồ sơ bệnh án, đặc biệt là phần (I) thông tin hành chính:

1. Họ và tên

2. Sinh ngày

3. Giới

4. Nghề nghiệp

5. Dân tộc

6. Ngoại kiều

7. Địa chỉ

8. Nơi làm việc

9. Đối tượng

10. Bảo hiểm y tế giá trị đến ngày

11. Họ tên, địa chỉ người nhà khi cần báo tin

Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Trung tâm Y tế Ngành khẩn trương chấn chỉnh việc ghi chép hồ sơ bệnh án; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế hồ sơ bệnh án để đảm bảo ghi chép đầy đủ các thông tin theo đúng yêu cầu của mẫu hồ sơ bệnh án.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để báo cáo);
- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 243/KCB-NV chấn chỉnh việc ghi chép thông tin người bệnh trên hồ sơ bệnh án do Cục Quản lý, khám chữa bệnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.090
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122