Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 241/KCB-QLCL năm 2015 thực hiện quy định bảo đảm an toàn truyền máu do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Số hiệu: 241/KCB-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh Người ký: Trần Quý Tường
Ngày ban hành: 16/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/KCB-QLCL
V/v thực hiện các quy định bảo đảm an toàn truyền máu

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị quản lý y tế thuộc các bộ ngành;
- Các Trung tâm Truyền máu, cơ sở tiếp nhận hiến máu.

 

Thực hiện Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn hoạt động truyền máu và các quy định liên quan, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung tại Công văn số 6522/BYT-KCB , ngày 18 tháng 9 năm 2014 về việc tăng cường thực hiện các quy định bảo đảm an toàn truyền máu.

2. Có kế hoạch và triển khai thực hiện đúng quy định tại Khoản 4 Điều 14 và lộ trình, thực hiện được quy định tại Điều 70 của Thông tư 26 nêu trên - thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV-1, HIV-2, vi rút viêm gan B và vi rút viêm gan C bằng kỹ thuật NAT, cụ thể:

- Các cơ sở truyền máu trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên - Huế, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ phải thực hiện trước ngày 01 tháng 01 năm 2015;

- Các cơ sở truyền máu trên địa bàn các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Bình Định phải thực hiện trước ngày 01 tháng 01 năm 2017;

- Các cơ sở truyền máu còn lại trên toàn quốc phải thực hiện trước ngày 01 tháng 01 năm 2018.

3. Các Sở Y tế, cơ quan quản lý y tế các Bộ, ngành chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý việc tuân thủ các quy định và báo cáo trước ngày 15/4/2015 về kết quả, khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong quá trình thực hiện gửi Bộ Y tế để xem xét và giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để b/c);
- Cục trưởng Lương Ngọc Khuê (để b/c);
- Lưu: VT, KCB.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Quý Tường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 241/KCB-QLCL năm 2015 thực hiện quy định bảo đảm an toàn truyền máu do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.774
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212