Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 237/QLCL-TTPC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 14/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/QLCL-TTPC
V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục An toàn thực phẩm

Phúc đáp công văn số 398/ATTP-KN ngày 31/1/2019 của Cục An toàn thực phẩm về việc trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Phúc Vĩnh, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có ý kiến như sau:

1. Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (gọi tắt là Nghị định 15) quy định trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm).

2. Khoản 1 Điều 14 Nghị định 15 quy định các trường hợp thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn; thực phẩm do tổ chức, cá nhân Việt Nam xuất khẩu sang nước ngoài nhưng bị trả về; và các trường hợp quy định tại Điều 13 của Nghị định 15 trong nhóm sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản, sản phẩm thực vật dùng làm thực phẩm nhập khẩu của Việt Nam không phải đáp ứng các yêu cầu tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 14 Nghị định 15 (cụ thể: không phải thực hiện thủ tục đăng ký quốc gia, vùng lãnh thổ và cơ sở sản xuất, kinh doanh vào danh sách xuất khẩu vào Việt nam theo quy định tại khoản 2 Điều 14 và Điều 22 Nghị định 15 và không yêu cầu Giấy chứng nhận đáp ứng các quy trình về an toàn thực phẩm cho mỗi lô hàng nhập khẩu có nguồn gốc động vật, thủy sản nhập khẩu).

Theo các quy định trên, các trường hợp thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn; thực phẩm do tchức, cá nhân Việt Nam xuất khu sang nước ngoài nhưng bị trả về nhập khẩu vào Việt Nam không phải đáp ng các yêu cầu tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 14 Nghị định 15 nhưng vẫn phải thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phm khi nhập khẩu; các trường hợp quy định tại Điều 13 Nghị định 15 không phải đáp ứng các yêu cầu tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 14 Nghị định 15 và thuộc diện được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phm.

Như vậy, cách hiểu của Công ty TNHH Phúc Vĩnh tại văn bản số 1227/CV/2018 ngày 27/12/2018 là không chính xác.

Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về kiến nghị của Công ty TNHH Phúc Vĩnh, kính gửi Cục An toàn thực phẩm tổng hợp.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 237/QLCL-TTPC ngày 14/02/2019 kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


391

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38