Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2079/QLD-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 06/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2079/QLD-KD
V/v cung ứng thuốc Milrinone cho phòng chống dịch

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thái An
Số nhà 11 (BT3-VT17) Khu nhà ở Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Cục Quản lý Dược nhận được công văn số 2020/SDK-TA đề ngày 20/02/2020 của Công ty về việc cung ứng thuốc Milrinone 1mg/ml cho phòng chống dịch.

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế,

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Công ty sử dụng 25.464 ống thuốc Milrinone 1mg/ml đã được cấp phép nhập khẩu theo các giấy phép nhập khẩu được cấp theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP để cung ứng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà không yêu cầu phải có các tài liệu quy định tại điểm c, d Khoản 3 Điều 68 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, Khoản 38 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP trong trường hợp có văn bản đề nghị từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cung ứng thuốc cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 (trong văn bản đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải ghi rõ số lượng đề nghị cung ứng).

2. Công ty phải có văn bản thông báo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thông báo với người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân các thông tin về thuốc được cấp phép nhập khẩu theo đúng quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 68 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

3. Đề nghị Công ty báo cáo về Cục Quản lý Dược danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà Công ty đã cung ứng kèm theo số lượng thuốc cụ thể đã cung ứng.

4. Công ty phải thực hiện đúng các quy định hiện hành về xuất nhập khẩu thuốc và các quy định về dược có liên quan.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Vụ, Cục: VPB, KCB;
- SYT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để p/hợp);
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KD (M).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2079/QLD-KD ngày 06/03/2020 về cung ứng thuốc Milrinone cho phòng chống dịch do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.624

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74