Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2078/BYT-VPB1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 23/04/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2024

Ngày 23/4/2024, Bộ Y tế ban hành Công văn 2078/BYT-VPB1 đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5.

Đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2024

Theo đó, nhằm đảm bảo công tác y tế và phòng, chống dịch trong các ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 2078/BYT-VPB1 năm 2024 trong đó yêu cầu các Cơ quan, Đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

- Yêu cầu các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thường trực khám bệnh, chữa bệnh;

+ Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nêu cao ý thức và trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao.

- Bố trí phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Lễ;

+ Các cơ quan liên quan cần đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế duy trì các hoạt động thường xuyên của các Cơ quan, Đơn vị;

+ Chủ động theo dõi sát, nắm tình hình và xử lý những vấn đề phát sinh về công tác y tế; đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các Đơn vị có trách nhiệm liên quan trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, công tác y tế và các vấn đề liên quan khác.

- Báo cáo kịp thời về những vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh (nếu có) về công tác y tế cho Bộ Y tế thông qua Văn phòng Bộ Y tế.

- Bảng phân công trực Lãnh đạo Bộ Y tế gửi kèm theo Công văn 2078/BYT-VPB1 năm 2024.

Xem thêm tại Công văn 2078/BYT-VPB1 được ban hành ngày 23/4/2024.

 

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2078/BYT-VPB1
V/v đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

- Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Các Đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(Sau đây gọi chung là các Cơ quan, Đơn vị)

Ngày 12/4/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Thông báo số 1570/TB-BLĐTBXH về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp; theo đó công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 05 ngày liên tục từ ngày 27/4/2024 (thứ Bảy) đến hết ngày 01/5/2024 (thứ Tư), hoán đổi ngày làm việc 29/4/2024 (thứ Hai) sang ngày 04/5/2024 (thứ Bảy).

Nhằm đảm bảo công tác y tế và phòng, chống dịch trong các ngày nghỉ Lễ nêu trên, Bộ Y tế yêu cầu các Cơ quan, Đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thường trực khám bệnh, chữa bệnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nêu cao ý thức và trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao.

2. Bố trí phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Lễ; đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế duy trì các hoạt động thường xuyên của các Cơ quan, Đơn vị; chủ động nắm tình hình và xử lý những vấn đề phát sinh; đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với lực lượng Công an và các Đơn vị có liên quan trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ và các vấn đề liên quan khác.

4. Báo cáo kịp thời về những vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh (nếu có) về Bộ Y tế (qua Văn phòng Bộ). Thông tin liên hệ với đồng chí Vũ Đăng Hoàng Yến, Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Y tế, điện thoại: 0972 587145.

(Bảng phân công trực Lãnh đạo Bộ Y tế gửi kèm theo).

Bộ Y tế đề nghị các Cơ quan, Đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VPB1.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên


LỊCH TRỰC DỊP NGHỈ LỄ 30/4 - 01/5/2024 CỦA LÃNH ĐẠO BỘ Y TẾ

(Kèm theo Công văn số 2078/BYT-VPB1 ngày 23/4/2024 Bộ Y tế)

Thời gian

Lãnh đạo Bộ Y tế

Lãnh đạo/chuyên viên các đơn vị

Lãnh đạo Bộ trực chung

Thứ Bảy 27/4/2024

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên

Đ/c Trần Tuấn Anh - Cán bộ giúp việc (0906003656)

E-mail: anhpt.qld(2).moh.gov.vn

Đ/c Nguyễn Đức Thành, Phó Chánh Văn phòng Bộ (0912792579)

Bộ trưởng Đào Hồng Lan

Đ/c Vũ Thị Kim Anh - Thư ký (0913569858)

E-mail: kimanh28174@gmail.com

Đ/c Lê Thị Hồng Đức, Văn phòng Bộ
(0388626188)

Chủ Nhật 28/4/2024

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên

Đ/c Trần Tuấn Anh - Cán bộ giúp việc (0906003656)

E-mail: anhpt.qld@moh.gov.vn

Đ/c Nguyễn Anh Tú
Phó Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế (0982880066)

Đ/c Nguyễn Việt Hưng
Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế
(0913593295)

Thứ Hai 29/4/2024

Thứ trưởng Lê Đức Luận

Đ/c Bùi Huy Hiệp - Cán bộ giúp việc (0949003000)

E-mail: b.huyhiep@gmail.com

Đ/c Nguyễn Tuấn Hưng
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
(0983345699)

Đ/c Hồ Thanh Tùng, Vụ Tổ chức cán bộ
(0912833795)

Thứ Ba 30/4/2024

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn

Đ/c Đặng Thành Nam - Cán bộ giúp việc (0936632632)

E-mail: dangnam.moh@gmail.com

Đ/c Dương Huy Lương
Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
(0915363369)

Đ/c Trương Lê Vân Ngọc
Trưởng phòng Nghiệp vụ - Bảo vệ sức khỏe cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (0912612787)

Đ/c Đào Nguyên Minh
Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo tuyến - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (0913519225)

Thứ Tư 01/5/2024

Thứ trưởng Lê Đức Luận

Đ/c Bùi Huy Hiệp - Cán bộ giúp việc (0949003000)

E-mail: b.huyhiep@gmail.com

Đ/c Dương Đức Thiện
Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (0904393705)

Đ/c Nguyễn Huy Minh, Vụ Kế hoạch - Tài chính (0913431927)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2078/BYT-VPB1 ngày 23/04/2024 đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


505

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!