Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2059/UBND-VX 2021 khai báo y tế điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 2059/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Dương Anh Đức
Ngày ban hành: 22/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2059/UBND-VX
Về khai báo y tế điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện

Trong thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai phần mềm “Hệ thống khai báo y tế điện tử” áp dụng thống nhất cho tất cả các cơ sở y tế với mục đích hỗ trợ truy vết nhanh các trường hợp nghi nhiễm đang có trên địa bàn để thay thế cho các hình thức khai báo thủ công bằng giấy; phần mềm đã phát huy hiệu quả, phát hiện được nhiều ca nghi nhiễm và truy vết được nhiều trường hợp mắc COVID-19 đã từng đến các cơ sở y tế và xử lý, ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Để tiếp tục phát huy hiệu quả của “Hệ thống khai báo y tế điện tử” trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Ứng dụng khai báo y tế điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: bắt đầu từ ngày 24 tháng 6 năm 2021.

2. Đối tượng áp dụng: người dân và các địa điểm kinh doanh, làm việc, giải trí, nơi tập trung đông người, cụ thể như sau:

- Các địa điểm kinh doanh, làm việc gồm: trụ sở làm việc, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhà máy, xí nghiệp.

- Nơi tập trung đông người gồm: bệnh viện, các cơ sở y tế, chung cư, trường học, nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ, phương tiện giao thông công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp Sở Y tế và các đơn vị có liên quan cấp tài khoản quản lý cho các đối tượng nêu trên tiến hành đăng ký khai báo y tế trên “Hệ thống khai báo y tế điện tử”; chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng nêu trên thực hiện khai báo y tế trên “Hệ thống khai báo y tế điện tử” trước khi giao dịch nhằm phục vụ truy vết, điều tra dịch tễ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

4. Giao Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình triển khai, chấp hành khai báo y tế tại các đơn vị.

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố tổ chức hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện sử dụng “Hệ thống khai báo y tế điện tử”; đảm bảo hạ tầng, an toàn thông tin cho “Hệ thống khai báo y tế điện tử”.

- Tuyên truyền, vận động người dân Thành phố tin tưởng, ủng hộ thực hiện khai báo y tế trên “Hệ thống khai báo y tế điện tử”; tiến hành cài đặt ứng dụng khai báo y tế trên thiết bị di động để thực hiện xác định nơi đã đi qua trước khi giao dịch để cùng chung tay với Thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương triển khai và tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Công an Thành phố;
- Trung tâm Báo chí TP;
- VPUB: CPVP;
- Các phòng NCTH;
- Lưu: VT, (VX-HC).6

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 2059/UBND-VX
Re: electronic health declaration in Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City, June 22, 2021

 

To:

- Departments, agencies of City;
- The People's Committees of Thu Duc City and districts

Recently, Ho Chi Minh City has launched the software "Electronic health declaration system" uniformly applied to all health facilities to enable Covid suspected cases in the city to be more rapidly traced than through physical forms; the software has proved its effectiveness in detecting many suspected cases and tracing many people with COVID-19 who have been to health facilities and promptly handle and curb the spread of the COVID-19 pandemic. In order to further promote the effectiveness of the "electronic health declaration system" in the prevention and control of the COVID-19 pandemic, the People's Committee of City directs as follows:

1. Electronic health declaration application in Ho Chi Minh City: starting from June 24, 2021.

2. Regulated entities: citizens and places of business, work, entertainment, places with mass gatherings, in specific:

- Places of business and working, including:  offices, industrial parks, export processing zones, high-tech zones, factories, and enterprises.

- Places with mass gatherings: hospitals, health facilities, apartment buildings, schools, train stations, bus stations, ports, waiting lounges, public transport, shopping malls, supermarkets, wholesale markets, shops providing essential services.

3. The People's Committee of Thu Duc city and districts shall coordinate with the Department of Health and relevant units to issue accounts to the above regulated entities to register for health declaration on the “electronic health declaration system”; direct and guide the above entities to complete health declarations on the “electronic health declaration system” before doing any business in order to serve tracing and epidemiological investigation in the prevention and control of COVID-19 pandemic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Assign the Department of Information and Communications take charge and coordinate with the Department of Health and the HCDC in organizing and guiding departments, divisions, branches, the People's Committee of Thu Duc city and districts to use the “electronic health declaration system”; ensuring infrastructure and information security for the “electronic health declaration system”.

- Propagate and mobilize the citizens of the City to trust and support the implementation of health declaration on the “electronic health declaration system”; install the health declaration application on mobile devices to determine where you have passed before doing any business to join hands with the City in the prevention and control of the COVID-19 pandemic.

Request the heads of city departments, agencies and branches, Presidents of People's Committees of Thu Duc city and districts to urgently initiate and implement this document./.

 

 

PP. PRESIDENT
DEPUTY PRESIDENT
Duong Anh Duc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2059/UBND-VX ngày 22/06/2021 về khai báo y tế điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.323

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!