Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 20512/QLD-ĐK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Thành Lâm
Ngày ban hành: 09/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20512/QLD-ĐK
V/v đính chính thông tin trong Quyết định cp giy ĐKLH

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành ph trc thuộc Trung ương;
- Cá
c cơ s đăng ký có thuốc đưc đính chính.

Cục Quản lý Dược nhận được công văn của các công ty đăng ký thuc đề nghị đính chính thông tin trong các Quyết định cp giy đăng ký lưu hành thuốc.

Căn c h sơ đăng ký thuốc lưu tại Cục Qun lý Dược, Cục Quản lý Dược thông báo đính chính một số nội dung trong các Quyết định cp giy đăng ký lưu hành đối với các thuốc tại Phụ lục kèm theo ng văn này.

Cục Qun lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế GTVT - Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Bộ Y tế: Vụ PC, Cục QLYDCT, Cục QLKCB, Thanh tra Bộ;
- Viện KN thuốc TƯ, VKN thuốc TP.HCM;
- Tổng Công ty Dược VN;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Cục QLD: P. QLKDD, P.QLCLT, P.PCTTra, Website;
- Lưu: VT, ĐKT (LA).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thành Lâm

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC 08 THUỐC ĐƯỢC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRONG QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH
(Kèm theo công văn số 20512/QLD-ĐK ngày 09/12/2019 của Cục Quản Dược)

TT

Tên thuốc

Công ty đăng ký

Số đăng ký

Số Quyết định/Số công văn

Ngày Quyết định/Công văn

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

1

Neublod

Công ty Cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tây

GC-0233-14

15672/QLD-ĐK

12/09/2019

Số đăng ký

GC-233-14

GC-0233-14

2

Ocefacef 250

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

VD-20737-14

15676/QLD-ĐK

12/09/2019

Hiệu lực s đăng ký

12 tháng kể từ ngày giấy đăng ký hết hiệu lực (06/12/2019)”

12 tháng kể từ ngày ký công văn này

3

Usabetic VG 50

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

VD-27783-17

406/QĐ-QLD

19/09/2017

Tên thuốc

Usabetic VG 50

Usabetic - VG 50

4

Greenramin

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

VD-27884-17

406/QĐ-QLD

19/09/2017

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Mỗi ống 15 ml chứa: Sắt III (dưới dạng sắt protein succinylat) 40 mg

Mỗi ống 15 ml chứa: Sắt protein succinylat 800mg tương ứng với Fe (III) 40mg

5

Clodifen 200

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

VD-30805-18

442/QĐ-QLD

05/07/2018

Địa chỉ nhà sản xuất

Số 35 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương - Việt Nam

Số 29A Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam- Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương Việt Nam

6

Clodifen 400

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

VD-30806-18

442/QĐ-QLD

05/07/2018

Địa chỉ nhà sản xuất

Số 35 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương - Việt Nam

Số 29A Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam- Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương Việt Nam

7

Fascip 250

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

VD-30807-18

442/QĐ-QLD

05/07/2018

Địa chỉ nhà sản xuất

Số 35 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương - Việt Nam

Số 29A Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam- Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương Việt Nam

8

Amoxicilin 875 mg

Công ty CPDP Hà Tây

VD-31665-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Amoxicilin (dưới dạng amoxcilin trihydrat) 875 mg

Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 875 mg

9

Cồn y tế 90°

Công ty CPDP Hà Tây

VD-31678-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Cồn y tế 90

Cồn y tế 90°

10

Eurbic

Công ty CPDP Hà Tây

VD-31683-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Meloxicam 15 mg

Meloxicam 7,5 mg

11

Vitamin B6 10 mg

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

VD-31698-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Quy cách đóng gói

Hộp 1 lọ 1000 viên

Lọ 1000 viên

12

Glucanat

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

VD-31762-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Tên thuốc

Glucanat

Gucanat

13

TP Natri clorid 0,9%

Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát

VD-31909-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Quy cách đóng gói

Mỗi 25 ml chứa Natri clorid 4,5g

Mỗi 500 ml chứa Natri clorid 4,5g

14

Việt dược trị ho

Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Minh

VD-32361-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Tên thuốc

Việt dược trị ho

Vit dược trị ho trị hen

15

Cefazolin 2g

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

VD-32363-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Địa chỉ nhà sản xuất

Số 35 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương - Việt Nam

Số 29A Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam- Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương Việt Nam

16

Deslornine

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

VD-32364-19

108/QĐ-QLD

27/02/2019

Quy cách đóng gói

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ xé hoặc vỉ nhôm-nhôm); Hộp 1 túi nhôm chứa 1 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-PVC)

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ xé hoặc vỉ nhôm-nhôm); Hộp 1 túi nhôm chứa 1 vỉ, 3 vỉ, 5 v, 10 vỉ x 10 viên (v nhôm/PVC-PVdC)

17

TaclaGSV

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

VD-32622-19

303/QĐ-QLD

10/05/2019

Quy cách đóng gói

Hộp 1 lọ 60 ml

Hộp 1 chai 60 ml

18

Hắc hổ hoạt lạc cao

Công ty cổ phn dược phẩm trung ương 2

VD-33574-19

652/QLD-ĐK

23/10/2019

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Mỗi 20g cao xoa chứa: Menthol 1,6g; Tinh dầu bạc hà 2,18g; Long não 3,18g; Tinh dầu quế 0,3g; Tinh dầu đinh hương 0,4g; Eucalyptol 0,43g; Methyl Salicylat 0,4g

Mỗi 20g cao xoa chứa: Menthol 1,6g; Tinh dầu bạc hà 2,18g; Long não 3,18g; Tinh dầu quế 0,3g; Tinh dầu đinh hương 0,4g; Eucalyptol 0,43 g; Methyl Salicylat 4g

19

Hắc hổ hoạt lạc cao

Công ty cổ phn dược phẩm trung ương 2

VD-33574-19

652/QLD-ĐK

23/10/2019

Quy cách đóng gói

H?p 1 l? 20g

Hộp 01 lọ 20g

20

Dokreal

Công ty TNHH Thương mại Phú Lâm Trang

VD-33973-19

652/QLD-ĐK

23/10/2019

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Isotretinoin 20 mg

Isotretinoin 25 mg

Danh mục gồm 4 trang 20 thuốc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 20512/QLD-ĐK ngày 09/12/2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


457

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152