Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2020/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Dương Anh Đức
Ngày ban hành: 19/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2020/UBND-VX
Về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Công Thương, Công an Thành phố;
- Bộ Tư lệnh Thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân tại Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021;

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 đối với các Khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân (bản đồ kèm theo Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân); thời gian thực hiện là 14 ngày, kể từ 00 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2021.

2. Ủy ban nhân dân quận Bình Tân chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo công tác phòng, chống dịch; an ninh trật tự, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra, vào các khu vực thực hiện phong tỏa; đảm bảo cung ứng đầy đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa.

3. Các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các địa bàn giáp ranh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hỗ trợ quận Bình Tân thực hiện tốt chỉ đạo nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND Quận 8, huyện Bình Chánh;
- Trung tâm Báo chí Thành phố;
- VPUB: CPVP; Các phòng NCTH;
- Lưu: VT, (VX-H
C).14.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2020/UBND-VX ngày 19/06/2021 về thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.614
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211