Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2002/BNN-QLCL năm 2014 về cấp Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2002/BNN-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 20/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2002/BNN-QLCL
V/v: cấp Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đủ điều kiện ATTP

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản;
- Các Cục: Thú y, Chăn nuôi, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chế biến Nông Lâm Thủy sản và nghề muối; Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 4467/BCT-KHCN ngày 23/5/2014 của Bộ Công Thương về việc tiếp tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong kinh doanh thực phẩm (xem văn bản gửi kèm theo).

Theo đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Tổng cục, Cục chuyên ngành, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trong phạm vi quản lý được phân công, phân cấp, chỉ đạo, tổ chức việc kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở kinh doanh các nhóm ngành hàng do 2 Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm quản lý theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 (bao gồm cả chợ và siêu thị) cho tới khi có quy định mới của Bộ Công Thương.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Cục Quản lý CL NLS&TS) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công Thương (để biết);
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2002/BNN-QLCL năm 2014 về cấp Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.484
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85