Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1999/BYT-KCB năm 2011 hướng dẫn chứng nhận chuyển giao kỹ thuật và chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ luân phiên thực hiện Đề án 1816 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1999/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1999/BYT-KCB
V/v hướng dẫn chứng nhận chuyển giao kỹ thuật và chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ luân phiên thực hiện Đề án 1816

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Đề án 1816 sau hơn 2 năm thực hiện (2008-2010) đã thu được những kết quả bước đầu đáng khích lệ: đã có hàng ngàn lượt cán bộ đi luân phiên, chuyển giao hàng ngàn kỹ thuật và tổ chức các lớp tập huấn đào tạo cho cán bộ y tế tuyến dưới, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ cán bộ tuyến dưới, đồng thời giảm tải từ xa cho các bệnh viện tuyến trên.

Để tiếp tục thực hiện tốt Đề án 1816, ghi nhận kết quả chuyển giao kỹ thuật của bệnh viện tuyến trên cho bệnh viện tuyến dưới và sự đóng góp của cán bộ đi luân phiên, Bộ Y tế quy định việc cấp giấy chứng nhận chuyển giao kỹ thuật và chứng nhận kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ đi luân phiên như sau:

I. Về cấp giấy chứng nhận chuyển giao kỹ thuật trong thực hiện Đề án 1816

a) Mục đích:

- Công nhận kết quả chuyển giao kỹ thuật của các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên cho các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến dưới theo Đề án 1816.

- Làm cơ sở để Bảo hiểm xã hội xem xét khi thanh toán Bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám, chữa bệnh nhận chuyển giao kỹ thuật.

- Ghi nhận thành tích của các đơn vị khi xét khen thưởng.

b) Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy chứng nhận chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị.

c) Đối tượng được cấp chứng nhận chuyển giao kỹ thuật, gồm các cơ sở khám, chữa bệnh đã hoàn thành việc chuyển giao và nhận chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816.

d) Quy trình cấp:

Bước 1: cơ sở khám, chữa bệnh nhận chuyển giao kỹ thuật là đơn vị đề nghị cấp giấy chứng nhận chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816.

Hồ sơ đề nghị gồm:

- Tờ trình của cơ sở khám, chữa bệnh nhận chuyển giao kỹ thuật đề nghị cấp giấy chứng nhận chuyển giao kỹ thuật.

- Hợp đồng và thanh lý hợp đồng chuyển giao kỹ thuật (theo hướng dẫn tại Công văn số 2950/BYT-KCB ngày 10/5/2010 của Bộ Y tế).

Bước 2: Phòng Nghiệp vụ y là đơn vị tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận chuyển giao kỹ thuật của các cơ sở khám, chữa bệnh; tổ chức thẩm định và trình Giám đốc Sở Y tế cấp giấy chứng nhận chuyển giao kỹ thuật theo mẫu của Bộ Y tế ban hành, trả giấy chứng nhận cho cơ sở khám, chữa bệnh chuyển giao và cơ sở khám, chữa bệnh nhận chuyển giao, đồng thời có trách nhiệm lưu trữ và quản lý hồ sơ chứng nhận chuyển giao kỹ thuật.

Kết quả chuyển giao và nhận chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816 được các đơn vị báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) trong nội dung báo cáo thực hiện Đề án 1816 hàng năm.

đ) Giấy chứng nhận chuyển giao kỹ thuật theo mẫu quy định của Bộ Y tế (gửi kèm theo).

II. Về cấp giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ đi luân phiên thực hiện Đề án 1816

a) Mục đích: Ghi nhận kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ đi luân phiên.

b) Giám đốc cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận cán bộ đến luân phiên có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ đi luân phiên cho cán bộ đến luân phiên.

c) Đối tượng được cấp giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ đi luân phiên thực hiện Đề án 1816: Cán bộ được cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên cử đi luân phiên hỗ trợ tuyến dưới theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

d) Quy trình cấp:

Bước 1: Cán bộ đi luân phiên khi hết thời gian luân phiên làm báo cáo kết quả đi luân phiên theo mẫu quy định của Bộ Y tế (Công văn số 96/BYT-TCCB của Bộ Y tế ngày 07/01/2009), có xác nhận của khoa/phòng tiếp nhận cán bộ đến luân phiên, gửi giám đốc cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận cán bộ đến luân phiên.

Bước 2: Giám đốc cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận cán bộ đến luân phiên nhận xét đánh giá cán bộ đến luân phiên và cấp giấy chứng nhận hoàn thành kết quả đi luân phiên cho cán bộ đồng thời có trách nhiệm lưu trữ và quản lý hồ sơ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đi luân phiên.

đ) Giấy chứng nhận hoàn thành kết quả đi luân phiên thực hiện Đề án 1816 theo mẫu quy định của Bộ Y tế (gửi kèm theo).

Trên đây là hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận chuyển giao kỹ thuật và giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ đi luân phiên thực hiện Đề án 1816, đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) để xem xét giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- BCĐ Đề án 1816 BYT;
- Lưu: VT, KCB (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1999/BYT-KCB năm 2011 hướng dẫn chứng nhận chuyển giao kỹ thuật và chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ luân phiên thực hiện Đề án 1816 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.216

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161