Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1953/VP-VX về việc thực hiện xác nhận người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1953/VP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Thị Minh Hương
Ngày ban hành: 08/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1953/VP-VX
V/v thực hiện xác nhận người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2000

 

Kính gởi:

- Sở Lao động-Thương binh và xã hội
- Sở Y tế thành phố
- Sở Tài chánh-Vật giá thành phố

 

Xét đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố tại công văn số 2408/LĐTBXH ngày 28/11/2000 về việc thực hiện xác nhận người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam theo Thông tư liên tịch số 17/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 05/7/2000 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính;

Đồng chí Phạm Phương Thảo, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như

Giao Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố phối hợp với Sở Y tế và Sở Tài chánh-Vật giá tổ chức thực hiện việc xét trợ cấp và quyết toán kinh phí

Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố xin truyền đạt ý kiến chỉ đạo nêu trên đến các Sở liên quan để thực hiện 

 

Nơi nhận : 
- Như trên
- TTUB : CT, PCT/VX
- VPUB : CVP, PVP/VX, KT
- Tổ VX   
- Lưu      

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
PHÓ VĂN PHÒNG
Trương Thị Minh Hương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1953/VP-VX về việc thực hiện xác nhận người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.137

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123