Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1942/BYT-BM-TE Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Đăng Khoa
Ngày ban hành: 11/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1942/BYT-BM-TE
V/v trả lời kiến nghị của Công ty Giày Alena về xác định tuổi thai sang tháng thứ 7.

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

 

Kính gi: Công ty TNHH Giày Alena Việt Nam (tỉnh Thanh Hóa) Thôn 8, xã Định Yên, huyện Yên Định

Bộ Y tế nhận được Công văn s2681/VPCP-ĐMDN ngày 04/4/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời Công ty TNHH Giày Alena Việt Nam về những nội dung liên quan đến việc xác định tuổi thai sang tháng thứ 7. Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, sau khi xem xét các kiến nghị của Công ty TNHH Giày Alena Việt Nam, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế xin có ý kiến như sau:

Cơ sở y tế (có chức năng khám thai trong phạm vi chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thực hiện việc xác định tuổi thai theo Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (ban hành kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/07/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế), cụ thể như sau:

- Tui thai được tính ktừ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng; Trường hợp thụ thai bng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung hoặc kỹ thuật thụ tinh trong ng nghiệm thì ngày đầu của kỳ kinh cuối cùng được xác định là 14 ngày trước khi tiến hành bơm tinh trùng vào buồng tử cung hoặc chuyển phôi vào buồng tử cung người phụ nữ;

- Nếu người phụ nkhông nhớ được ngày đầu của kỳ kinh cuối cùng thì có thdựa trên kết quả siêu âm để tính tuổi thai;

- Thai đến tháng thứ 7 là khi khi tuổi thai đủ 28 tuần (196 ngày).

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế xin gửi ý kiến chuyên môn để Quý Công ty biết.

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TTTT. Nguyễn V
iết Tiến (để b/c);
- Đ/c Vụ trưởng (để b/c);
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (để biết);
- Lưu VT, BM-TE (DHN 08).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ-TRẺ EM
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Đăng Khoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1942/BYT-BM-TE ngày 11/04/2019 về xác định tuổi thai do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


534

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38