Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1928/QLD-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành: 16/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1928/QLD-KD
V/v lộ trình thực hiện GPP

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

Phúc đáp công văn số 50/SYT-NVD của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận về việc lộ trình thực hiện GPP tại địa phương, Cục Quản lý Dược trả lời như sau:

1. Theo khoản 1 Điều 25 Mục V Luật Dược, quy định về điều kiện chuyên môn của chủ cơ sở bán lẻ thuốc là: “a) Nhà thuốc phải do dược sĩ có trình độ đại học đứng tên chủ cơ sở; b) Quầy thuốc phải do dược sĩ có trình độ từ trung học trở lên đứng tên chủ cơ sở”.

Theo điểm 2 khoản I Chương II, Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24//01/2007 Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”, tiêu chuẩn về nhân sự là “Cơ sở bán lẻ có nguồn nhân lực thích hợp (số lượng, bằng cấp, kinh nghiệm nghề nghiệp) để đáp ứng quy mô hoạt động”. Như vậy, quầy thuốc đạt GPP là quầy thuốc đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24//01/2007 và do dược sĩ có trình độ trung học đứng tên chủ cơ sở.

2. Lộ trình thực hiện GPP và phạm vi kinh doanh của nhà thuốc và quầy thuốc tại tỉnh Ninh Thuận được quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 43/2010/TT-BYT ngày 15/12/2010 của Bộ Y tế, nguyên tắc như sau:

- Các cơ sở bán lẻ phải đạt GPP bao gồm: Nhà thuốc bệnh viện, Quầy thuốc trong bệnh viện, Nhà thuốc thành lập mới, Quầy thuốc đang hoạt động tại phường của quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoặc quầy thuốc đổi, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc tại phường của quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

- Đối với Nhà thuốc đang hoạt động hoặc nhà thuốc đổi, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc nếu chưa đạt GPP trừ Nhà thuốc bệnh viện, nhà thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và nhà thuốc có bán lẻ thuốc gây nghiện được tiếp tục hoạt động đến hết 31/12/2011. Nhà thuốc chưa đạt GPP chỉ được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc không kê đơn ban hành kèm theo Thông tư số 08/2009/TT-BYT ngày 01/6/2009 của Bộ Y tế;

- Tất cả các quầy thuốc phải đạt GPP kể từ ngày 01/01/2013. Quầy thuốc chưa đạt GPP chỉ được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc không kê đơn ban hành kèm theo Thông tư số 08/2009/TT-BYT ngày 01/6/2009 của Bộ Y tế;

3. Đối với việc bán lẻ thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc, nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng và phù hợp với tình hình triển khai GPP trên toàn quốc, đề nghị Quý Sở thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 43/2010/TT-BYT ngày 15/12/2010 của Bộ Y tế. Việc cấp phát thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc theo chương trình, dự án và nhu cầu điều trị của cơ sở vẫn thực hiện theo các văn bản liên quan.

Cục Quản lý Dược thông báo để Quý Sở biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Cục trưởng Trương Quốc Cường;
Website Cục Quản lý Dược;
Lưu: VT, KD(HN).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1928/QLD-KD ngày 16/02/2011 về lộ trình thực hiện GPP do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.455

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!