Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 192/BYT-MT triển khai Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 192/BYT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 10/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/BYT-MT
V/v triển khai Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 11 năm 2012 về việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó Thủ tướng Chính phủ có yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai Phong trào trên toàn địa phương và giao ngành Y tế các tỉnh là cơ quan đầu mối để tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp trong việc chỉ đạo triển khai.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố khẩn trương thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo việc quán triệt triển khai Chỉ thị tới tất cả UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ban ngành có liên quan.

2. Báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh, thành phố về việc kiện toàn và giao nhiệm vụ cụ thể thực hiện Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân cho Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp.

3. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, tiến hành lựa chọn và tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố lấy ngày nhất định trong tháng để huy động toàn thể người dân tham gia các hoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, cơ quan, trường học, công sở tạo những thói quen và nếp sống vệ sinh, văn minh trong nhân dân.

4. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ đặc thù của địa phương, xem xét và lựa chọn những vấn đề vệ sinh cần quan tâm giải quyết có tính khả thi trong việc phát động toàn thể quần chúng nhân dân hưởng ứng thực hiện một cách thiết thực và hiệu quả để đưa vào kế hoạch ưu tiên giải quyết trong năm 2013 cũng như giai đoạn 2013-2015. Trình UBND tỉnh, thành phố kế hoạch chi tiết để tổ chức, chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho Ủy ban nhân dân các cấp và các ban ngành đoàn thể có liên quan triển khai có hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

5. Đề nghị UBND tỉnh, thành phố giải quyết kinh phí cho việc triển khai phong trào tại địa phương, đồng thời thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình, dự án và tích cực huy động nguồn lực để triển khai Phong trào một cách có hiệu quả.

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố gửi bản Kế hoạch chi tiết thực hiện Phong trào năm 2013 và giai đoạn 2013-2015 về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) trước ngày 31/01/2013 để tổng hợp. Trên cơ sở kế hoạch của các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai tốt việc thực hiện Phong trào, đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá và bình xét thi đua khen thưởng theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cám ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Thanh Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 192/BYT-MT triển khai Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.671
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129