Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 19197/QLD-ĐK năm 2016 về rút nguyên liệu salbutamol ra khỏi Danh mục nguyên liệu đã công bố do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu: 19197/QLD-ĐK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 03/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19197/QLD-ĐK
V/v rút nguyên liệu salbutamol ra khỏi Danh mục nguyên liệu đã công b

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13;

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khu thuốc và bao bì trực tiếp với thuc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Rút 09 nguyên liệu salbutamol ra khỏi Danh mục nguyên liệu hoạt chất đã công bố trong Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khu của các thuc trong nước đã được cấp số đăng ký.

Danh mục 09 nguyên liệu nêu trên đính kèm công văn này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử Cục Quản lý Dược www.dav.gov.vn - Mục TT về đấu thầu thuốc.

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Hải quan (để p/h);
- Lưu:
VT, ĐK.

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC BỊ RÚT KHỎI DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 19197/QLD-ĐK ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm

Nguyên liệu hoạt chất

TT

Tên thuốc

SĐK

Đợt cấp SĐK

Nhà sản xuất thuốc

Dược chất

Công văn công bố

1

Solmux Brocho

VD-21576-14

Đợt 146

Công ty TNHH United International Pharma

Salbutamol sulphat

Công văn số 1298/QLD-ĐK ngày 23/01/2015 của Cục Quản lý Dược

2

Zensalbu nebules 2.5

VD-21553-14

Đợt 146

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Ni

Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat)

Công văn số 1298/QLD-ĐK ngày 23/01/2015 của Cục Quản lý Dược

3

Zensalbu nebules 5.0

VD-21554-14

Đợt 146

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat)

Công văn số 1298/QLD-ĐK ngày 23/01/2015 của Cục Quản lý Dược

4

GP-Salbutamol 2,5mg/5ml

VD-21690-14

Đợt 147

Công ty CPDP Trung ương 2

Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat)

Công văn số 8422/QLD-ĐK ngày 14/5/2015 của Cục Quản lý Dược

5

GP-Salbutamol 5mg/5ml

VD-21691-14

Đợt 147

Công ty CPDP Trung ương 2

Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat)

Công văn số 8422/QLD-ĐK ngày 14/5/2015 của Cục Quản lý Dược

6

GP-SalbutamoI 1mg/2ml

VD-21905-14

Đợt 148

Công ty c phn dược phẩm Trung ương 2

Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat)

Công văn số 13228/QLD-ĐK ngày 12/7/2016 của Cục Quản lý Dược

7

Hasalbu 2

VD-22033-14

Đợt 148

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Salbutamol sulfat

Công văn số 13228/QLD-ĐK ngày 12/7/2016 của Cục Quản lý Dược

8

Salbutamol 2mg

VD-23028-15

Đợt 151

Công ty CPDP Tipharco

Salbutamol sulphate, crystalline powder

Công văn s13228/QLD-ĐK ngày 12/7/2016 của Cục Quản lý Dược

9

Salbucare

VD-22973-15

Đợt 151

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Salbutamol sulfat

Công văn s 13228/QLD-ĐK ngày 12/7/2016 của Cục Quản lý Dược

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 19197/QLD-ĐK năm 2016 về rút nguyên liệu salbutamol ra khỏi Danh mục nguyên liệu đã công bố do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


482

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250