Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1847/TY-DT về lưu hành vi rút cúm và hiệu lực vắc xin cúm gia cầm năm 2012 do Cục Thú y ban hành

Số hiệu: 1847/TY-DT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Thú y Người ký: Đàm Xuân Thành
Ngày ban hành: 02/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1847/TY-DT
V/v: Lưu hành vi rút cúm và hiệu lực vắc xin cúm gia cầm năm 2012

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Diệp Kỉnh Tần về việc công bố thông tin các chủng vi rút cúm H5N1 đang lưu hành thực địa và hiệu lực của các loại vẳc xin cúm gia cầm hiện nay (trên cơ sở thí nghiệm đánh giá của Cục Thú y) để các địa phương chủ động hơn trong triển khai công tác phòng chống dịch, Cục Thú y thông báo như sau:

1. Lưu hành vi rút (tham khảo phụ lục)

- Vi rút cúm H5N1, nhánh 1.1 vẫn khu trú ở các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long), Quảng Ngãi và Bà Rịa-Vũng Tàu

- Vi rút cúm H5N1, nhánh 2.3.2.1 lưu hành ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Vi rút 2.3.2.1 này gồm nhánh khác nhau, cụ thể:

+ Nhánh vi rút 2.3.2.1 nhóm A xuất hiện từ cuối năm 2009 và tiếp tục lưu hành đến 2012 tại 19 tỉnh là: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Nam, Nam Định, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Qung Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

+ Nhánh vi rút 2.3.2.1 nhóm B xuất hiện từ giữa năm 2011 và tiếp tục lưu hành đến 2012 tại 9 tỉnh là: Bắc Kạn, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Nghệ An.

+ Nhánh vi rút 2.3.2.1 nhóm C được phát hiện từ tháng 7/2012 tại 18 tỉnh là: Sơn La, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Ngãi.

Tại một số tỉnh như: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nam Định và Nghệ An đã có sự xuất hiện và lưu hành đồng thời cả 3 nhóm vi rút (A, B và C), trong năm 2012. Điều này cho thấy có thể vi rút xâm nhập vào các địa phương từ nhiều nguồn khác nhau.

2. Hiệu lực vc xin:

2.1. Vắc xin Navet - Vifluvac (Công ty Navetco - Việt Nam):

Trên gà: Tỷ lệ bào hộ đạt 40% đối với vi rút H5N1 nhánh 1.1 và 30% đối với vi rút H5N1 nhánh 2.3.2.1 nhóm C.

Trên vịt: Tỷ lệ bảo hộ đạt 90% đối với vi rút H5N1 nhánh 1.1 (thí nghiệm thực hiện vào tháng 8/2011 và đã được Hội đồng khoa học Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua).

2.2. Vắc xin H5N1 Re-5 (Trung Quốc):

Trên gà: Tỷ lệ bảo hộ đạt 90% đối với vi rút H5N1 nhánh 1.1; 100% đối với vi rút H5N1 nhánh 2.3.2.1 nhóm A; 30% đối với vi rút H5N1 nhánh 2.3.2.1 nhóm B; 10% đối với vi rút H5N1 nhánh 2.3.2.1 nhóm c

Trên vịt: Tỷ lệ bảo hộ đạt 100% đối với vi rút H5N1 nhánh 1.1; 2.3.2.1 nhóm A và 2.3.2.1 nhóm B.

2.3 Vắc xin H5N1 Re-6 (Trung Quốc):

Trên gà: Tỷ lệ bảo hộ đạt 50% đối với vi rút H5N1 nhánh 1.1; 100% đối với vi rút H5N1 nhánh 2.3.2.1 nhóm A và 2.3.2.1 nhóm B, nhóm C.

Trên vịt: Tỷ lệ bảo hộ đạt 100% đối với vi rút H5N1 nhánh 1.1; 2.3.2.1 nhóm A, B và C.

Cục Thú y đề nghị Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham khảo thông tin nêu trên về chủng loại vi rút cúm H5N1 lưu hành trên địa bàn cũng như tại các địa phương khác trong cùng khu vực, từ đó tham mưu các biện pháp phòng chống dịch phù hợp để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và quyết định./.

KT.CUC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 
 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Thú trường Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Cục trưởng Cục Thú y (để b/c);
- Vụ KHCN & MT;
- Lưu VT, DT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đàm Xuân Thành

 

PHỤ LỤC

BẢNG TỐNG HƠP CÁC NHÁNH VI RÚT LƯU HÀNH NĂM 2012
(bao gồm cả vi rút ổ dịch và Giám sát tại chợ)

Tỉnh, thành phố

Huyện, thị xã

1.1

2.3.2.1A

2.3.2.1B

2.3.2.1C

Bắc Giang

Việt Yên

 

1

 

 

Yên Thế

 

2

 

 

Bắc Kạn

Chợ Đồn

 

 

 

2

Na Rì

 

1

1

 

Bạc Liêu

Hồng Dân

2

 

 

 

Bắc Ninh

Bắc Ninh

 

 

 

2

Gia Bình

 

 

 

1

Quế Võ

 

1

 

2

Thuận Thành

 

 

 

1

Tiên Du

 

1

1

2

Yên Phong

 

 

1

1

Cà Mau

Cái Nước

1

 

 

 

Điện Biên

TP Điện Biên

 

1

 

 

Đồng Tháp

Cao Lãnh

1

 

 

 

Hà Nam

Duy Tiên

 

 

 

1

Kim Bảng

 

2

 

 

Lý Nhân

 

 

 

1

Phủ Lý

 

1

 

1

Thanh Liêm

 

 

 

1

Hà Nội

Phú Xuyên

 

 

1

 

Sóc Sơn

 

 

1

 

Thường Tín

 

 

2

 

Hà Tĩnh

Can Lộc

 

 

 

1

Thạch Hà

 

 

 

2

TP Hà Tĩnh

 

 

 

1

Hải Dương

Ninh Giang

 

1

 

 

Thanh Hà

 

1

 

 

Hải Phòng

An Lão

 

1

 

 

Dương Kinh

 

1

 

 

Kiến An

 

1

 

 

Kiến Thụy

 

3

 

1

Vĩnh Bảo

 

 

 

1

Hậu Giang

Long Mỹ

1

 

 

 

Hòa Bình

Lương Sơn

 

1

 

 

Kiên Giang

Giồng Riềng

1

 

 

 

Lạng Sơn

Bắc Sơn

 

 

 

 

Cao Lộc

 

 

 

 

Hữu Lũng

 

 

 

2

Lộc Bình

 

 

 

1

TP Lạng Sơn

 

 

 

1

(blank)

 

1

 

 

Nam Định

Trực Ninh

 

 

 

1

Vụ Bản

 

 

 

3

Xuân Trường

 

 

 

1

Ý Yên

 

1

 

4

Nghệ An

Nam Đàn

 

1

 

3

Nghi Lộc

 

 

1

 

Quỳnh Lưu

 

1

1

 

Thái Hòa

 

 

 

1

Thanh Chương

 

 

 

1

Vinh

 

1

 

3

Yên Thành

 

2

1

2

Ninh Bình

Gia Viễn

 

1

 

1

Nho Quan

 

 

 

3

TP Ninh Bình

 

 

 

2

Yên Mô

 

 

1

5

Phú Thọ

Hạ Hòa

 

 

 

2

Lâm Thao

 

 

 

2

Quảng Bình

Bố Trạch

 

 

 

2

Lệ Thủy

 

 

 

4

Quảng Ninh

 

 

 

5

Quảng Nam

Điện Bàn

 

1

 

 

Quảng Ngãi

Bình Sơn

 

 

 

 

Nghĩa Hành

 

1

 

10

Sơn Tịnh

 

 

 

 

TP Quảng Ngãi

 

 

 

1

Tự Nghĩa

 

 

 

5

Quảng Ninh

Hải Hà

 

 

3

 

Móng Cái

 

1

 

 

Quảng Yên

 

2

 

 

Quảng Trị

Đông Hà

 

 

 

1

Gio Linh

 

 

 

1

Hải Lăng

 

4

 

1

Triệu Phong

 

 

 

1

Vĩnh Linh

 

 

 

3

Sóc Trăng

Kế Sách

1

 

 

 

Mỹ Tú

2

 

 

 

Mỹ Xuyên

1

 

 

 

Sơn La

TP Sơn La

 

 

1

1

Thái Bình

Kiến Xương

 

 

 

4

Thái Nguyên

Phổ Yên

 

 

 

2

Phú Bình

 

2

 

 

Phú Lương

 

 

 

1

Sông Công

 

1

 

 

TP Thái Nguyên

 

 

1

 

Võ Nhai

 

 

 

2

Thanh Hóa

Bá Thước

 

 

 

1

Hậu Lộc

 

 

 

1

Nga Sơn

 

 

 

3

Nông Cống

 

 

 

1

Triệu Sơn

 

1

 

 

Yên Định

 

 

 

2

Tiền Giang

 

1

 

 

 

Tuyên Quang

Hàm Yên

 

 

1

4

Sơn Dương

 

 

 

1

TP. Tuyên Quang

 

 

 

 

Vĩnh Long

Bình Minh

1

 

 

 

Long Hồ

1

 

 

 

Mang Thít

2

 

 

 

Bà Rịa Vũng Tàu

 

1

 

 

 

 

Bản đồ thể hiện phân bố không gian của các nhánh vi rút cúm H5N1, giai đoạn từ ngày 01/01 - 20/10/2012. Các chấm tròn và màu sắc khác nhau thể hiện nơi (xã, phường) các nhánh vi rút cúm lưu hành như phần Ghi chú.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1847/TY-DT về lưu hành vi rút cúm và hiệu lực vắc xin cúm gia cầm năm 2012 do Cục Thú y ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.758
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202