Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1695/VPCP-VX về việc tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1695/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 30/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1695/VPCP-VX
V/v Tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2007

Hà Nội, ngày 30  tháng 3 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Xét đề nghị của Bộ Y tế (công văn số 1499/BYT-ATTP ngày 14/3/2007; công văn số 1500/BYT-ATTP ngày 14/3/2007) về việc tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2007, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2007 như đề nghị của Bộ Y tế tại công văn nêu trên.

Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan tổ chức tốt Lễ phát động trên, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

2. Bộ Y tế, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan phối hợp với các địa phương tập trung triển khai các hoạt động trong "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2007 một cách thiết thực, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các thành viên BCĐ liên ngành VSATTP;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản; các Vụ: TH, TTTTBC;  Website CP,
- Lưu: VT, VX (3). 28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1695/VPCP-VX về việc tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.768
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76