Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1663/DP-VX tăng cường công tác quản lý tiêm chủng dịch vụ 2015

Số hiệu: 1663/DP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Y tế dự phòng Người ký: Nguyễn Minh Hằng
Ngày ban hành: 17/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1663/DP-VX
V/v tăng cường công tác quản lý tiêm chủng dịch vụ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 09/3/2015 và 01/4/2015, Bộ Y tế đã có Công văn số 1500/BYT-DP và Công văn số 2064/BYT-DP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur và các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế để chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định về tiêm chủng dịch vụ tại đơn vị, bao gồm tổ chức thực hin tiêm chủng, tiếp nhận, cấp phát và bảo quản vắc xin, thực hiện giám sát, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo và các hoạt động truyền thông, phổ biến, tư vấn về lợi ích của vắc xin, khuyến khích sử dụng vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng.

Thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp đưa các tin về việc sử dụng vắc xin 5 trong 1 và 6 trong 1 trong tiêm chủng dịch vụ không rõ nguồn gốc nhằm trục lợi từ tiêm chủng dịch vụ. Điu này có th gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tiêm chủng và lợi ích của người dân.

Đ đảm bảo tiêm chng an toàn và hiệu quả, Cục Y tế dự phòng đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Y tế, đặc biệt một số nội dung sau:

1. Tổ chức thực hiện việc tiêm chủng theo đúng quy định tại Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 về việc hướng dẫn quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng và Quyết định số 1731/QĐ-BYT ngày 16/5/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng.

2. Tổ chức tiếp nhận, cấp phát và bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 và Quyết định số 1730/QĐ-BYT ngày 16/5/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn bảo quản vắc xin. Không sử dụng vc xin không rõ nguồn gốc.

3. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vc xin tại các cơ sở tiêm chủng và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đu các cơ sở tiêm chủng không thực hiện đúng các quy định về tiêm chủng.

4. Tiếp tục thực hiện các hoạt động thông tin, truyền thông nhằm khuyến khích người dân thực hiện tiêm chủng đủ và đúng lịch đối với các vc xin thuộc tiêm chủng mở rộng.

Cục Y tế dự phòng đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế quan tâm chỉ đạo việc thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
-
TT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
-
CT. Trần Đắc Phu (để báo cáo);
-
Cục Quản lý Dược;
-
TTYTDP tỉnh, thành phố;
-
Lưu: VT, VX.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1663/DP-VX ngày 17/12/2015 về tăng cường công tác quản lý tiêm chủng dịch vụ do Cục Y tế dự phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!